Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz
Aktuality starosty
DatumAktualita
31.12. 2021Do nového roku 2022 přeji všem mnoho radosti, štěstí a hlavně zdraví. Dále přeji aby jsme se už konečně zbavili všech opatření a problémů spojených s Covidem a mohli po dvou divných letech opět začít normálně žít, pracovat a bavit se. Starosta SDH
08.09. 2021V pondělí 6.9.2021 zemřel v 74 letech dlouholetý člen našeho sboru bratr Josef Peňáz. Poslední rozloučení se koná v pátek 10.9.2021 v 15.00 hodin ve smuteční síni v Novém Městě na Moravě. Čest jeho památce a upřímnou soustrast celé zarmoucené rodině. Kdo chce využít svoz tak ve 14,15 je sraz u hasičské zbrojnice. Starosta SDH
21.06. 2021V neděli 20.června zemřel v 77 letech zasloužilý člen našeho sboru bratr Jaromír Bukáček. Poslední rozloučení se koná ve čtvrtek 24.června, 14.30 hod. v kostele Českobratrské církve evangelické ve Sněžném. Pro hasiče je odjezd ve 14:00 od zbrojnice. Upřímnou soustrast celé zarmoucené rodině. Starosta SDH
24.11. 2020V sobotu 21.listopadu zemřel v 78 letech dlouholetý člen našeho sboru bratr Ladislav Laštovica. Poslední rozloučení se koná v sobotu 28. listopadu v obřadní síni na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou. Z důvodu vládních opatření se toto rozloučení koná v kruhu rodinném. Členové našeho sboru uctí Láďovu památku čestnou stráží u rakve. Upřímnou soustrast celé zarmoucené rodině. Starosta SDH
27.05. 2020V neděli 24. května zemřel v nedo?itých 76 letech dlouholetý člen na?eho sboru Vladimír Peňáz. Naposledy se s na?ím drahým zesnulým rozloučíme ve středu 27.5.2020 v 15:00 v chrámu Páně Pový?ení svatého Kří?e ve Sně?ném. Pro hasiče je odjezd ve 14:30 od hasičské zbrojnice. Děkujeme.
21.05. 2020V úterý 19.května zemřela v nedo?itých 74 letech dlouholetá členka na?eho sboru sestra Marcela Burianová. Poslední rozloučení se koná v pátek 22.5.2020 v 15 hodin ve smuteční síni v Novém Městě na Moravě. Kdo bude chtít vyu?ít svoz tak ve 14,30 u zbrojnice. Starosta
11.03. 2020Z důvodu opatření státu ohledně ?íření Koronaviru je zabijačka zru?ena. Pa?íkovi přejeme pevné zdraví a u? se tě?íme na VEPŘ OPEN v roce 2021. Starosta SDH.
10.03. 2020Dne 14.3.2020 pořádá SDH Kuklík domácí zabijačku "VEPŘ OPEN I. ročník". Vstupné je 150,-Kč mu?i, 100,-Kč ?eny, děti zdarma. V ceně vstupného je konzumace zabijačkových specialit. V?echny milovníky dobrého jídla srdečně zveme od 10 hodin k hasičské zbrojnici.Starosta SDH.
24.12. 2019Jménem svým a výboru SDH Kuklík přeji v?em členům sboru, jejich rodinám i v?em Kukličákům ?tastné a spokojené pro?ití svátků vánočních a novoročních. Do roku 2020 přeji hlavně zdraví, ?těstí a chuti do dal?í společné práce. Zároveň zvu vás a va?e rodinné příslu?níky na vánoční posezení s cimbálem v sobotu 28.12.2019 v 18.00 v sále hasičské zbrojnice. Vladimír Peňáz,starosta SDH
28.06. 2019V neděli 30.6.2019 se v 17.00 hod. koná v hasičské zbrojnici valná hromada sboru. Hlavním bodem programu je příprava taneční zábavy.Účast bez stejnokrojů. Starosta SDH
02.06. 2019Dne 30.5.2019 se na?emu bratrovi Radkovi Regentovi a sestře Soně Bure?ové narodila dcera Anička. ??astným rodičům jménem celého sboru gratuluji a malé Aničce přeji hodně zdraví a ?těstí. Pevně věřím, ?e po důkladném pátečním podlití určitě poroste jako z vody. Starosta
02.06. 2019V sobotu 1.6.2019 uspořádal ná? sbor okrskovou soutě? v klasice. Na domácí půdě se nám opravdu zadařilo. Největ?í překvapení nám připravilo na?e dru?stvo mu?ů které v silné konkurenci obsadilo 1.místo. ?eny obsadily druhé místo,star?í ?áci první místo, mlad?í ?áci druhé místo a předvedla se i na?e nejmen?í hasičská drobotina v přípravce která také obsadila první místo. V?em soutě?ícím gratuluji k dosa?eným úspěchům a v?em ostatním děkuji za přípravu a uspořádání soutě?e. Starosta.
10.05. 2019V neděli 5.5.2019 zamřela v nedo?itých 80. letech dlouholetá členka na?eho sboru sestra Miroslava Veselská. Poslední rozloučení se koná v sobotu 11.5.2019 v katolickém kostele ve Sně?ném. Sestra Veselská byla členkou sboru 64 let, ?est let pracovala v OV SPO v ZR.S dru?stvem ?en z Kuklíku se v roce 1959 zúčastnila finále republikové soutě?e v Bratislavě.
Sraz v uniformách je ve 13,45 před kostelem. Kdo bude chtít vyu?ít svoz tak ve 13,30 u zbrojnice. Starosta
03.04. 2019V pátek 12.4.2019 se ná? sbor ji? po desáté účastní akce "Čistá Vysočina", kterou organizuje kraj Vysočina.Opět projdeme a vyčistíme okolí obecních komunikací, hlavní silnice od Kuklíku po penzion U Martina a ke Kadovu.Sraz účastníků z řad hasičů i nehasičů je v 16.30 hod. u hasičské zbrojnice. Po provedení úklidu je pro v?echny připraveno občerstvení. Za hojnou účast jménem sboru předem děkuji. Starosta SDH
03.04. 2019V sobotu 6.4.2019 se v 18.00 hod. koná v hasičské zbrojnici valná hromada sboru. Hlavním bodem programu je příprava jarních akcí.Účast ve stejnokrojích. Starosta SDH
23.12. 2018Jménem svým a výboru hasičů přeji v?em členům sboru, jejich rodinám i v?em Kukličákům ??astné,klidné a spokojené pro?ití svátků vánočních a v roce 2019 hodně zdraví, ?těstí a chuti do dal?í společné práce. Vladimír Peňáz
16.12. 2018Bratři a sestry hasiči,v pátek 28.12.2018 od 18 hod.se sejdeme v hasičárně na tradiční vánoční besídce. Od 19 hod. hraje cimbálovka Řícmanica, tak vemte drahé polovičky a přijďte posedět případně tancovat. Občerstvení zaji?těno! Jednatel SDH
15.12. 2018Výroční valná hromada SDH Kuklík se koná v sobotu 15.12.2018 od 17. hod.Sraz výboru a revizní komise v 16,30 hod. Účast ve stejnokroji nutná. Jako ka?dý rok si připravte 100,-Kč na uhrazení členských příspěvků. Starosta SDH
05.12. 2018Brigády na přípravu plesu : 7.12.2018 od 17,00 hod. příprava tomboly a sálu. V sobotu 8.12 nástup pořadatelů v 18,00 hod.

V neděli 9.12.2018 od 13,30 hod. úklid, dopíjení (pokud bude co) a vyhodnocení. Dále prosíme o příspěvky do tomboly, tyto je mo?né předat v pátek od 17.00 hod. v hasičské klubovně. Děkujeme. Starosta SDH
05.12. 2018SDH děkuje v?em kteří si v předprodeji zakoupili vstupenky na první Mikulá?ský ples na Kuklíku. V předprodeji bylo prodáno tolik lístků, ?e kapacita míst na sezení je takřka vyprodána. Je?tě připomínám termín plesu,8.12.2018 od 20,00 hodin. V?em přeji příjemnou zábavu. Starosta SDH
06.07. 2018Brigáda na přípravu výleti?tě je v pátek 6.7.2018 od 16,30 hod. Sraz pořadatelů v sobotu 7.7.2018 v 18.30 hod. V neděli 8.7.2018 se bude od 13.30 hod. provádět úklid po taneční zábavě a likvidace výleti?tě. Starosta SDH
06.07. 2018V sobotu 7.7.2018 od 21.00 hod. pořádá SDH Kuklík taneční zábavu se skupinou KYVADLO. V?ichni jsou srdečně zváni. Starosta SDH
13.04. 2018V pátek 20.4.2018 se ná? sbor ji? po deváté účastní akce "Čistá Vysočina", kterou organizuje kraj Vysočina.Opět projdeme a vyčistíme okolí obecních komunikací a hlavní silnici od Kuklíku po penzion U Martina.Sraz účastníků z řad hasičů i nehasičů je v 16.30 hod. u hasičské zbrojnice. Po provedení úklidu je pro v?echny připraveno občerstvení. Za hojnou účast jménem sboru předem děkuji. Starosta SDH
07.03. 2018Odjezd na muzikál "Kleopatra" do Brna je v sobotu 10.3.2018 v 11,30 hod. od autobusové zastávky na Dědině nebo ve Dvoře.Návrat v cca 20.00 hod. Starosta SDH
24.12. 2017Jménem svým a výboru hasičů přeji v?em členům sboru, jejich rodinám i v?em Kukličákům ??astné,klidné a spokojené pro?ití svátků vánočních a v roce 2018 hodně zdraví, ?těstí a chuti do dal?í společné práce. Vladimír Peňáz
04.12. 2017V sobotu 9.12.2017 v 17 hod. se koná výroční valná hromada sboru tentokrát v Penzionu Kukla.Jednatel
04.09. 2017V sobotu 9.9.2017 se od 17,00 hod. koná u hasičské zbrojnice slavnostní valná hromada SDH Kuklík, hlavním bodem VH bude přijetí nového člena sboru, dopravního automobilu Ford Transit. Účast na VH v uniformách. Poté následuje tradiční "Ukončení letní sezóny",na které jsou zváni v?ichni členové sboru a jejich rodinní příslu?níci. Jídlo a pití bude zaji?těno tak si přijďte posedět a rozloučit se s létem. Starosta SDH
26.06. 2017Brigáda na přípravu výleti?tě je v pátek 30.6.2017 od 16,30 hod. Sraz pořadatelů v sobotu 1.7.2017 v 18.30 hod. V neděli 2.7.2017 se bude od 13.30 hod. provádět úklid po taneční zábavě a likvidace výleti?tě. Starosta SDH
26.06. 2017V sobotu 1.7.2017 od 21.00 hod. pořádá SDH Kuklík leto?ní první a zároveň poslední taneční zábavu se skupinou KYVADLO. V?ichni jsou srdečně zváni. Starosta SDH
13.06. 2017V neděli 18.6.2017 se v 17.00 hod. koná v hasičské zbrojnici valná hromada SDH. Hlavním bodem programu je příprava taneční zábavy. Účast ve stejnokrojích. Starosta SDH
13.06. 2017V sobotu 17.6.2017 se na Odranci koná oslava 125. výročí zalo?ení místního SDH. I ná? sbor byl pozván na tuto oslavu a doufám, ?e se v hojném počtu zúčastníme. Kdo chce jít pě?ky tak je sraz ve 14,15 na Odranci. Kdo se chce nechat odvézt tak bude vyjí?dět auto ve 14,00 hod. od hasičské zbrojnice, případně mů?ete čekat někde u cesty směrem na Odranec. V?em děkuji za účast a přeji dobrou zábavu. Starosta SDH
30.05. 2017Výbor SDH zve členy sboru a jejich rodinné příslu?níky na "Zahájení letní sezony 2017", které se koná 3.6.2017 po příjezdu z okrskové soutě?e cca od 18.00 hod. u hasičské zbrojnice. Dobré jídlo a pití bude zaji?těno, tak přijďte posedět, vyhodnotit soutě? a pobavit se. Starosta SDH
30.05. 2017V sobotu 3.6.2017 se od 13.00 hodin koná v Daňkovicích u rybníka směrem na Krásné, okrsková soutě? hasičských dru?stev v klasice 1+8.
Ná? sbor letos vysílá do boje o cenné trofeje po jednom dru?stvu mu?ů a ?en a dvě dru?stva dětí. Kdo mů?ete tak přijďte podpořit na?e malé i velké reprezentanty. Starosta SDH
26.04. 2017V něděli 30.4.2017 pořádá SDH Kuklík tradiční pálení ČARODĚJNIC,pivo a limo zaji?těno, doufám, ?e u? nebude chumelit a ?e se sejdeme opět v hojném počtu. Brigáda na přípravu a úklid kolem zbrojnice se koná v pátek 28.4.2017 od 16,30 hod.Starosta SDH
19.04. 2017V sobotu 22.4.2017 v 17.00 hod.se koná ve Spělkově prověřovací cvičení sborů okrsku Sně?né. Téma cvičení je doplňování cisteren stříkačkami z po?ární nádr?e. Sraz je v 16.15 hod u hasičárny. Starosta SDH
19.04. 2017V pátek 21.4.2017 se ná? sbor ji? po osmé účastní akce "Čistá Vysočina", kterou organizuje kraj Vysočina.Opět projdeme a vyčistíme okolí obecních komunikací a hlavní silnici od Kuklíku po penzion U Martina.Sraz účastníků z řad hasičů i nehasičů je v 16.30 hod. u hasičské zbrojnice. Po provedení úklidu je pro v?echny připraveno občerstvení. Za hojnou účast jménem sboru předem děkuji. Starosta SDH
10.04. 2017Příprava merendy a vybírání tomboly bude v pátek 14.4.2017 od 17.00 hod. v hasičské klubovně, sraz pořadatelů v sobotu v 18,30 hod., úklid je v neděli 16.4.2017 od 13.30 hod. Starosta SDH
10.04. 2017SDH Kuklík pořádá v sobotu 15.4.2017 od 20 hod. tradiční Velikonoční merendu.Za příspěvky do tomboly a hojnou účast předem děkujeme. K poslechu a tanci hraje skupina MISTRAL.V?ichni jsou srdečně zváni. Starosta SDH
27.02. 2017V sobotu 4.3.2017 se v 17.00 hod. koná valná hromada SDH.Hlavním bodem programu je přestavba hasičárny a příprava jarních akcí. Účast ve stejnokrojích. Starosta SDH
23.12. 2016Jménem svým a výboru hasičů na Kuklíku přeji v?em členům sboru a jejich rodinám ??astné,klidné a spokojené pro?ití svátků vánočních a do nového roku hodně zdraví, ?těstí a chuti do dal?í společné práce. Vladimír Peňáz
23.12. 2016Sbor dobrovolných hasičů srdečně zve v?echny Kukličáky a přátele Kuklíku na "Vánoční posezení", které se koná v úterý 27.12.2016 od 18.00 hodin v sále hasičské zbrojnice. Od 19.00 hodin nám k poslechu a případně i k tanci zahraje cimbálová kapela Řícmanica.
K jídlu budou připraveny zabijačkové speciality a dal?í "nezdravé" pochutiny. Na zapití je připraveno Poličské pivo, výborné moravské víno a snad se najde se i něco ostřej?ího. Tak?e neváhejte a přijďte se pobavit. Jednatel SDH
05.12. 2016Výroční valná hromada SDH Kuklík se koná v sobotu 10.12.2016 od 17. hod.Sraz výboru a revizní komise v 16,30 hod. Účast ve stejnokroji nutná. Jako ka?dý rok si připravte 100,-Kč na uhrazení členských příspěvků. Jednatel SDH
30.11. 2016Příprava merendy a vybírání tomboly bude v pátek 2.12.2016 od 17.00 hod. v hasičské klubovně, sraz pořadatelů v sobotu v 18,30 hod., úklid je v neděli 4.12.2016 od 13.30 hod. Jednatel SDH
30.11. 2016SDH Kuklík pořádá v sobotu 3.12.2016 od 20 hod. tradiční Mikulá?skou merendu.Za příspěvky do tomboly a hojnou účast předem děkujeme. K poslechu a tanci hraje skupina MISTRAL.V?ichni jsou srdečně zváni. Jednatel SDH
14.11. 2016Přehled akcí sboru do konce roku: mikulá?ská merenda 3.12.2016, výroční valná hromada 10.12.2016,vánoční besídka s cimbálovkou 27.12.2016. Starosta SDH
31.08. 2016V sobotu 3.9.2016 se od 17,30 hod. koná valná hromada SDH Kuklík,hlavním bodem VH je vyhodnocení letních akcí.Účast na VH bez uniforem. Od 18,00 hodin následuje tradiční "Ukončení letní sezóny",na které jsou zváni v?ichni členové sboru a jejich rodinní příslu?níci a dále v?ichni kdo se podíleli na zdárném průběhu oslav leto?ního výročí sboru. Jídlo a pití bude zaji?těno tak si přijďte posedět a rozloučit se s létem. Jednatel SDH
14.07. 2016Zábavou se skupinou Kyvadlo byla fakticky ukončena hlavní programová činnost sboru v létě. Dle mého názoru to byla organizačně zvládnutá akce na jedničku s pěkným finančním efektem. Tak?e přeji v?em členům sboru pěkné prázdniny, krásné počasí na dovolených a tě?ím se na společné setkání při hodnocení na konci prázdnin. Starosta SDH
14.07. 2016Po přečtení článku na Po?árech.cz jsem si uvědomil jaká obrovská síla je v lidech, kdy? se doká?í sjednotit v pravou chvíli a jaké akce , které nám mohou závidět v?ichni kolem,lze uspořádat.Tak?e za mne, který jsem se nemohl účastnit, jen poděkování v?em, kteří si vzali břímě organizace na sebe. Abych byl konkrétní, tak zejména Vl.Peňázovi a B. Kalinovi. Starosta SDH
06.07. 2016Brigáda na přípravu výleti?tě je v pátek 8.7.2016 od 16,30 hod. Sraz pořadatelů v sobotu 9.7.2016 v 18.30 hod. V neděli 10.7.2016 se bude od 13.30 hod. provádět úklid po taneční zábavě a likvidace výleti?tě. Jednatel SDH
06.07. 2016V sobotu 9.7.2016 od 21.00 hod. pořádá SDH Kuklík taneční zábavu se skupinou KYVADLO. V?ichni jsou srdečně zváni. Jednatel SDH
20.06. 2016Tak máme oslavy na?eho 80. výročí úspě?ně za sebou. Dle mého názoru a dle kladných ohlasů hostů se obě akce velmi vydařily. V?em hasičům i nehasičům, kteří se na přípravě na?ich oslav podíleli chci velmi poděkovat za odvedenou práci. Velký dík patří dětem a jejich vedoucím za krásnou
ukázku jejich činnosti. Největ?í dík patří tomu, kdo objednal to super počasí. Závěrečné vyhodnocení provedeme koncem prázdnin na zakončení letní sezony, kam budou v?ichni pořadatelé pozváni. Vladimír Peňáz
15.06. 2016Brigáda na přípravu výleti?tě je v pátek 17.6.2016 od 16,30 hod. V neděli 19.6.2016 se bude od 13.30 hod. provádět úklid po oslavě výročí sboru. Jednatel SDH
07.06. 2016Sbor dobrovolných hasičů v Kuklíku Vás srdečně zve na oslavu 80. výročí zalo?ení sboru. Oslava se uskuteční 18.6.2016 na výleti?ti. Program: 15.00-16.00 vítání sborů, 16.00-17.00 nástup a slavnostní zahájení, projevy starosty SDH, Obce a hostů, přijetí nových členů sboru, 17.00-18.00 ukázka výcviku mladých hasičů a zásahové techniky. K poslechu a tanci hraje Bystřická kapela. Po celé odpoledne je připraven bohatý program pro děti vč. skákacího hradu a bohaté občerstvení. Jednatel SDH
07.06. 2016Výbor SDH V Kuklíku Vás zve na slavnostní valnou hromadu konanou při příle?itosti 80.výročí zalo?ení sboru. Ta se uskuteční 11.6.2016 od 16.00 hod. v sále hasičské zbrojnice. Na občerstvení po slavnostní VH od cca 18.00 hod. zveme také Va?e rodinné příslu?níky. Jednatel SDH
07.06. 2016Zdravím v?echny hasiče z domovského sboru od protino?ců.Přeji v?em, aby si u?ili oslavy 80.výročí zalo?ení a budu duchem s vámi.
Starosta Jiří Libra
10.05. 2016V sobotu 21.5.2016 se od 13.00 hod. koná v Krásném před kulturním domem okrsková soutě? hasičských dru?stev v klasice 1+8.
Ná? sbor letos vysílá do boje o cenné trofeje po jednom dru?stvu mu?ů a ?en. Historickou premiéru bude mít v leto?ním roce dru?stvo na?ich dětí. Kdo mů?ete tak přijďte podpořit na?e malé i velké reprezentanty. Jednatel SDH
04.05. 2016V neděli 8.5.2016 se v 16.00 hod. koná valná hromada SDH.Hlavním bodem programu je příprava 80. výročí sboru. Účast ve stejnokrojích. Jednatel SDH
27.04. 2016V sobotu 30.4.2016 pořádá SDH Kuklík tradiční pálení ČARODĚJNIC,pivo a limo zaji?těno, počasí zatím zajistit neumíme. Brigáda na přípravu se koná v pátek 29.4.2016 od 16,30 hod.Jednatel SDH
07.04. 2016V pátek 22.4.2016 se ná? sbor ji? po sedmé účastní akce "Čistá Vysočina", kterou organizuje kraj Vysočina.Opět projdeme a vyčistíme okolí obecních komunikací a hlavní silnici od Kuklíku po penzion U Martina.Sraz účastníků z řad hasičů i nehasičů je v 16.30 hod. u hasičské zbrojnice. Po provedení úklidu je pro v?echny připraveno občerstvení. Za hojnou účast jménem sboru předem děkuji. Jednatel SDH
17.03. 2016Výbor SDH oznamuje, ?e informační SMS sboru budou od nyněj?ka odesílány z nového tel.čísla 792 310 565. Tak si toto číslo ulo?te ve va?ich telefonech. Jednatel SDH
03.03. 2016V sobotu 5.3.2016 se v 17.00 hod. koná valná hromada SDH.Hlavním bodem programu je příprava 80. výročí sboru a příprava jarních akcí. Účast ve stejnokrojích. Jednatel SDH
22.12. 2015Jménem výboru SDH přeji v?em členům sboru a jejich rodinám ??astné,klidné a spokojené pro?ití svátků vánočních a do nového roku hodně zdraví a ?těstí. Jednatel SDH
22.12. 2015Sbor dobrovolných hasičů srdečně zve v?echny Kukličáky a přátele Kuklíku na netradiční "Vánočně-silvestrovské posezení", které se koná v neděli 27.12.2015 od 18.00 hod, v sále hasičské zbrojnice. Od 19.00 hod. nám k poslechu a případně i k tanci zahraje cimbálová kapela.K jídlu bude podáván gulá? a dal?í pochutiny. Na zapití je připraveno Poličské pivo, výborné víno z Němčiček a najde se i něco ostřej?ího. Tak?e neváhejte a přijďte se pobavit. Jednatel SDH
07.12. 2015Výroční valná hromada SDH Kuklík se koná v sobotu 12.12.2015 od 17.00 hod.Sraz výboru a revizní komise je v 16,30 hod. Účast ve stejnokroji nutná. Jako ka?dý rok si připravte 100,-Kč na uhrazení členského příspěvku. Jednatel SDH
29.11. 2015Příprava merendy a vybírání tomboly bude v pátek 4.12.2015 od 17.00 hod. v hasičské klubovně, sraz pořadatelů v sobotu v 18,30 hod., úklid je v neděli 6.12.2015 od 13.30 hod. Jednatel SDH
29.11. 2015SDH Kuklík pořádá v sobotu 5.12.2015 od 20 hod. tradiční Mikulá?skou merendu.Za příspěvky do tomboly a hojnou účast předem děkujeme. K poslechu a tanci hraje skupina MISTRAL.V?ichni jsou srdečně zváni. Jednatel SDH
15.11. 2015Odjezd na muzikál "Děti ráje" do Brna je v sobotu 21.11.2015 v 11,30 hod. od autobusové zastávky na Dědině nebo ve Dvoře.Návrat v cca 20.00 hod. poté bude pro zájemce následovat posezení na Kukle. Jednatel SDH
01.09. 2015V sobotu 5.9.2015 se od 17,30 hod. koná valná hromada SDH Kuklík,hlavním bodem VH je seznámení členů sboru s výsledkem letních zábav a příprava podzimních akcí.Účast na VH bez uniforem. Od 18,00 hod. následuje ji? tradiční akce "Ukončení letní sezóny",na kterou jsou zváni v?ichni členové sboru a jejich rodinní příslu?níci.Dobré jídlo a pití bude zaji?těno tak si přijďte posedět a rozloučit se s létem. Jednatel SDH
20.07. 2015Brigáda na přípravu výleti?tě je v pátek 24.7.2015 od 17,00 hod. Sraz pořadatelů v sobotu 25.7.2015 v 18. hod. V neděli 26.7.2015 se bude od 13.30 hod. provádět úklid po taneční zábavě a demontá? výleti?tě. Jednatel SDH
20.07. 2015V sobotu 25.7.2015 od 20.00 hod. pořádá SDH Kuklík koncert skupiny BAREL ROCK. Po koncertu následuje taneční zábava. V?ichni jsou srdečně zváni. Jednatel SDH
29.06. 2015Brigáda na přípravu výleti?tě je v pátek 3.7.2015 od 17,00 hod. Sraz pořadatelů v sobotu 4.7.2015 v 18.30 hod. V neděli 5.7.2015 se bude od 13.30 hod. provádět úklid po taneční zábavě. Jednatel SDH
29.06. 2015V sobotu 4.7.2015 od 21.00 hod. pořádá SDH Kuklík taneční zábavu se skupinou KYVADLO. V?ichni jsou srdečně zváni. Jednatel SDH
20.06. 2015Výbor SDH zve členy sboru a jejich rodinné příslu?níky na "Zahájení letní sezony 2015", které se koná 27.6.2015 od 18.00 hod. u hasičárny. Dobré jídlo a pití je zaji?těno, tak přijďte posedět a pobavit se. Jednatel SDH
11.06. 2015V sobotu 13.6.2015 se v 19.00 hod. koná valná hromada SDH.Hlavním bodem programu je příprava letních akcí sboru. Účast ve stejnokrojích. Jednatel SDH
10.05. 2015V sobotu 16.5.2015 se od 13.00 hod. koná ve Sně?ném v areálu firmy ADAST okrsková soutě? hasičských dru?stev.
Ná? sbor vysílá do boje o cenné trofeje jedno dru?stvo.
Kdo mů?ete tak přijďte podpořit na?e reprezentanty.
Jednatel SDH
29.04. 2015Ve čtvrtek 30.4.2015 pořádá SDH Kuklík tradiční pálení ČARODĚJNIC, pivo a limo zaji?těno. .Jednatel SDH
04.04. 2015V pátek 17.4.2015 se ná? sbor ji? po ?esté účastní akce "Čistá Vysočina", kterou organizuje kraj Vysočina.Opět projdeme a vyčistíme okolí obecních komunikací a hlavní silnici od Kuklíku po penzion U Martina.Sraz účastníků z řad hasičů i nehasičů je v 16.30 hod. u hasičské zbrojnice. Po provedení úklidu je pro v?echny připraveno občerstvení. Za hojnou účast jménem sboru předem děkuji. Jednatel SDH
16.03. 2015Odjezd do sklípku je 21.3.2015 ve 13.00 hod. od zastávky v Dědině. Kdo chce mů?e čekat u zastávky ve Dvoře. Jednatel SDH
01.03. 2015V sobotu 7.3.2015 se v 17.00 hod. koná valná hromada SDH.Hlavním bodem programu je zájezd do sklípku a příprava jarních akcí sboru. Účast ve stejnokrojích. Jednatel SDH
22.02. 2015Výbor SDH organizuje první kulturní akci leto?ního roku a to zájezd do sklípku do Křepic.Uskuteční se 21.3.2015, odjezd z Kuklíku bude cca v 12:30 hod.Po příjezdu se podíváme do hasičárny místního SDH a kolem 16 hod. se přemístíme do sklípku.Přihlásit se mů?e hasič+1 nehasič(např.rodinný příslu?ník,známý,známá..).Členové SDH mají v?e zdarma, ostatní za 200,-Kč. Úplně cizí host za 500,-Kč.
Garantem je R.Regent a R.Jun. Starosta SDH
02.02. 2015Do sekce /O sboru/dokumenty/ byl vlo?en plán práce na rok 2015.Takse podívejte co nás letos čeká. Jednatel SDH
23.12. 2014Jménem výboru SDH přeji v?em členům sboru a jejich rodinám ??astné,klidné a spokojené pro?ití svátků vánočních a do nového roku hodně zdraví a ?těstí. Jednatel SDH
23.12. 2014Výbor SDH Kuklík srdečně zve členy sboru a jejich rodinné příslu?níky na tradiční "Vánoční posezení" které se koná v sobotu 27.12.2014 od 18.00 hod, v sále hasičské zbrojnice. K jídlu bude podáván kančí gulá? a zabijačkové speciality. Na zapití je připraveno Poličské pivo i něco ostřej?ího. Tak?e neváhejte a přijďte posedět. Jednatel SDH
19.12. 2014Děkuji v?em hasičům ( zejména těm mlad?ím-Jiřímu Mrkosovi a Josefovi Ondrovi) za pomoc při úklidu hasičárny aneb v ?esti se to lépe táhne. Starosta SDH Jiří Libra
23.11. 2014Tradiční Mikulá?ská merenda se bude konat v sobotu 6.12.2014 od 20 hod.v hasičárně. Hrát bude chrudimská kapela Mistral.
V sobotu 13.12.2014 od 17 hod.se uskuteční výroční valná hromada SDH. Leto?ní rok je volební, proto je nutno se zamyslet nad dal?í budoucností sboru a připravit si svoje kandidáty do výboru.Starosta SDH
04.11. 2014V sobotu 8.11.2014 se koná brigáda na postavení sněhovek. Pokud budete mít čas tak přijďte v 9,00 hod. k hasičárně. Jednatel SDH
13.08. 2014V sobotu 23.8.2014 se od 17,30 hod. koná valná hromada SDH Kuklík,hlavním bodem VH je seznámení členů sboru s výsledkem letních zábav.Účast na VH bez uniforem. Od 18,00 hod. následuje ji? tradiční akce "Ukončení letní sezóny",na kterou jsou zváni v?ichni členové sboru a jejich rodinní příslu?níci.Dobré jídlo a pití bude zaji?těno tak si přijďte posedět a poklábosit. Jednatel SDH
21.07. 2014Brigáda na přípravu výleti?tě je v pátek 25.7.2014 od 17,00 hod. Sraz pořadatelů v sobotu 26.7.2014 v 18.00 hod. V neděli 27.7.2014 se bude od 13.30 hod. provádět úklid po taneční zábavě a demontá? výleti?tě. Jednatel SDH
21.07. 2014V sobotu 26.7.2014 od 20.00 hod. pořádá SDH Kuklík taneční zábavu se skupinou KODEX ROCK. V?ichni jsou srdečně zváni. Jednatel SDH
13.07. 2014Máme za sebou první z vrcholů kulturní sezóny a to zábavu se skupinou Kyvadlo. Přes nepřízeň počasí se na?těstí v?e v dobré obrátilo a akce se vydařila jak po stránce organizační, tak po stránce finanční. A náv?těvníci si určitě tuto tradiční akci u?ili. Tak?e díky v?em hasičům a hasičkám za perfektní práci. Starosta SDH
30.06. 2014Brigáda na přípravu výleti?tě je v pátek 4.7.2014 od 17,00 hod. Sraz pořadatelů v sobotu 5.7.2014 v 18.30 hod. V neděli 6.7.2014 se bude od 13.30 hod. provádět úklid po taneční zábavě. Jednatel SDH
30.06. 2014V sobotu 5.7.2014 od 21.00 hod. pořádá SDH Kuklík taneční zábavu se skupinou KYVADLO. V?ichni jsou srdečně zváni. Jednatel SDH
16.06. 2014Valná hromada SDH se koná v neděli 22.6.2014 od 17 hod.v hasičárně.Program:příprava tanečních zábav,různé.
Starosta SDH
02.06. 2014Brigáda na přípravu soutě?e je 6.6.2014 od 17.00 hod. a úklid po soutě?i je v neděli 8.6.2014 od 13.30 hod. Kdo budete mít čas a chu? k dílu tak se dostavte. Jednatel SDH
02.06. 2014Po skončení hasičské soutě?e zve výbor SDH v?echny členy sboru a jejich rodinné příslu?níky na "Zahájení letní sezony 2014".Začínáme od 18.00 hod. u hasičárny. Jednatel SDH
02.06. 2014V sobotu 7.6.2014 pořádá SDH Kuklík okrskovou soutě? hasičských dru?stev ve 13.00 hod. u hasičské zbrojnice.Přijďte podpořit dvě dru?stva, která nasadil ná? sbor. Jednatel SDH
22.04. 2014Ve středu 30.4.2014 pořádá SDH Kuklík tradiční pálení ČARODĚJNIC, pivo a limo zaji?těno. Brigáda na přípravu se koná v pátek 25.4.2014 od 16 hod.Jednatel SDH
08.04. 2014SDH Kuklík pořádá v sobotu 19.4.2014 od 20.00 hod. tradiční velikonoční merendu.Za příspěvky do tomboly předem děkujeme. V?echny srdečně zveme a přejeme příjemnou zábavu. Jednatel SDH
08.04. 2014Odjezd na muzikál je v sobotu 12.4.2014 v 10.00 hod. od autobusové zastávky na Dědině. Jednatel SDH
08.04. 2014V pátek 11.4.2014 se ná? sbor ji? po páté účastní akce "Čistá Vysočina", kterou organizuje kraj Vysočina.Opět projdeme a vyčistíme okolí obecních komunikací a hlavní silnici od Kuklíku po penzion U Martina.Sraz účastníků z řad hasičů i nehasičů je v 16.30 hod. u hasičské zbrojnice. Po provedení úklidu je pro v?echny připraveno občerstvení. Za hojnou účast jménem sboru předem děkuji. Jednatel SDH
17.03. 2014Dne 12.4.2014 pořádá SDH Kuklík zájezd do Prahy na představení hudebního divadla v Karlíně "AIDA". V současné době zaji??uje Jirka Kocanda reservaci míst mezi členy sboru.Člen SDH má účast zdarma, rodinný příslu?ník hradí 400,-Kč.Záloha na reservaci je 500,-Kč za osobu.Pokud neobsadíme místa hasiči a jejich rodinnými příslu?níky, nabídneme volná místa nehasičům za cenu lístku t.j. 600,-Kč.Odjezd bude cca v 10 hod. z Kuklíku.Dal?í informace na valné hromadě. Jednatel SDH
17.03. 2014V sobotu 29.3.2014 se v 17.00 hod. koná valná hromada SDH.Hlavním bodem programu je příprava jarních akcí sboru. Účast ve stejnokrojích. Jednatel SDH
29.01. 2014V sobotu 1.února 2014 pořádá SDH Sně?né "Hasičský ples". Ples se koná v místní sokolovně od 20.00 hod., k poslechu a tanci hraje skupina Jásalka. Členům na?eho sboru kteří se na ples dostaví v uniformě bude vstupné proplaceno pokladníkem J.Hanělem po předlo?ení vstupenky. Toto platí i pro členy kteří nemají uniformu. Jednatel SDH
22.12. 2013Jménem výboru SDH přeji v?em členům sboru a jejich rodinám ??astné,klidné a spokojené pro?ití svátků vánočních a do nového roku hodně zdraví a ?těstí. Jednatel SDH
22.12. 2013Výbor SDH Kuklík srdečně zve členy sboru a jejich rodinné příslu?níky na tradiční "Vánoční posezení" které se koná v sobotu 28.12.2012 od 18.00 hod, v sále hasičské zbrojnice. Dobré jídlo a pití bude zaji?těno, tak se přijďte pobavit. Jednatel SDH
09.12. 2013Výroční valná hromada SDH Kuklík se koná v sobotu 14.12.2013 od 17 hod.Sraz výboru a revizní komise v 16,30 hod. Účast ve stejnokroji nutná. Jako ka?dý rok si připravte 100,-Kč na uhrazení členských příspěvků. Jednatel SDH
02.12. 2013Příprava merendy a vybírání tomboly bude v pátek 6.12.2013 od 18.00 hod., úklid je v neděli 8.12.2013 od 13.30 hod. Jednatel SDH
02.12. 2013SDH Kuklík pořádá v sobotu 7.12.2013 od 20 hod. tradiční Mikulá?skou merendu.Za příspěvky do tomboly a hojnou účast předem děkujeme. K jídlu budou připraveny zabijačkové speciality a k pití výborná moravská vína.V?ichni jsou srdečně zváni. Jednatel SDH
31.10. 2013V sobotu 2.11.2013 se koná brigáda na postavení sněhovek. Pokud budete mít čas tak přijďte ve 13,00 hod. k hasičárně.Občerstvení je zaji?těno. Jednatel SDH
01.10. 2013Poslední rozloučení s bratrem Petrem Kadlecem z SDH Daňkovice, který v minulém týdnu tragicky zemřel, se koná v sobotu 5.10.2013 od 13,30 hod. v Daňkovicích. Odjezd od hasičárny je ve 13,00 hod. Jednatel SDH
21.08. 2013V měsíci červenci obdr?el ná? sbor finanční dar ve vý?i 2 800,-Kč, který v dobrovolné sbírce vybrali zaměstnanci firmy Řízení letového provozu ČR s.p. v Praze. Tímto chci v?em kteří se podíleli na této sbírce jménem celého na?eho sboru upřímně poděkovat za finanční příspěvek ale i za podporu vědomí, ?e hasičské dobrovolnictví není v?em lidem lhostejné.Finanční dar bude vyu?it na zlep?ení technického vybavení na?eho sboru. Je?tě jednou DĚKUJEME. Jednatel SDH
21.08. 2013V sobotu 7.9.2013 se od 17,30 hod. koná valná hromada SDH Kuklík,hlavním bodem VH je seznámení členů sboru s výsledkem letních zábav.Účast na VH bez uniforem. Od 18,00 hod. následuje ji? tradiční akce "Ukončení letní sezóny",na kterou jsou zváni v?ichni členové sboru a jejich rodinní příslu?níci.Dobré jídlo a pití bude zaji?těno tak si přijďte posedět a poklábosit. Jednatel SDH
29.07. 2013Obě letní zábavy proběhly ke v?eobecné spokojenosti náv?těvníků i nás hasičů. Snad i kuklíčtí občané vydr?eli nápor rockové muziky a zase si na rok odpočinou. V ka?dém případě se ukázalo, ?e máme pořád tým lidí, kteří doká?ou obětovat společné věci spoustu času a energie. Tak?e poděkování v?em, kteří se na těchto dvou akcích podíleli a pokud se vyskytly dílčí nedostatky, věřím, ?e si je ka?dý rozebere sám u sebe a do nových akcí půjdeme naplno.Starosta SDH
14.07. 2013Brigáda na přípravu výleti?tě je v pátek 19.7.2013 od 17,00 hod. Sraz pořadatelů v sobotu 20.7.2013 v 18.00 hod. V neděli 21.7.2013 se bude od 13.30 hod. provádět úklid po taneční zábavě a demontá? výleti?tě. Jednatel SDH
14.07. 2013V sobotu 20.7.2013 od 20.00 hod. pořádá SDH Kuklík taneční zábavu se skupinou KODEX ROCK. V?ichni jsou srdečně zváni. Jednatel SDH
30.06. 2013Brigáda na přípravu výleti?tě je ve čtvrtek 4.7.2013 od 17,00 hod. Sraz pořadatelů v sobotu 6.7.2013 v 18.30 hod. V neděli 7.7.2013 se bude od 13.30 hod. provádět úklid po taneční zábavě. Jednatel SDH
30.06. 2013V sobotu 6.7.2013 od 21.00 hod. pořádá SDH Kuklík taneční zábavu se skupinou KYVADLO. V?ichni jsou srdečně zváni. Jednatel SDH
18.06. 2013Ná? sbor byl pozván na oslavu 100.výročí zalo?ení SDH Nový Jimramov. Součástí oslavy je i ?ehnání praporu. Odjezd od hasičské zbrojnice je v sobotu 22.6.2013 ve 14.00 hod.
Při individuální dopravě je sraz ve 14,30 hod. v Novém Jimramově. K tanci a poslechu hraje kapela Zuberská ?estka. Jednatel SDH
18.06. 2013V neděli 23.6.2013 se v 17.00 hod. koná valná hromada SDH.Hlavním bodem programu je příprava tanečních zábav.
Účast ve stejnokrojích. Jednatel SDH
28.05. 2013Celkové pořadí dru?stev na okrskové soutě?i hasičských dru?stev v Daňkovicích. Mu?i - 1. SDH Daňkovice, 2. SDH Kuklík I., 3.SDH Kadov, 4.SDH Sně?né, 5. SDH Kuklík II.,6.SDH Krásné.
?eny- 1.SDH Daňkovice, 2.SDH Sně?né. Jednatel SDH
15.05. 2013V sobotu 25.5.2013 se od 14.00 hod. koná v Daňkovicích u rybníku směrem na Krásné okrsková soutě? hasičských dru?stev.
Letos vysíláme do boje o cenné trofeje jedno dru?stvo mu?ů a druhé dru?stvo smí?ené.
Kdo mů?ete tak přijďte fandit a pro?ít příjemné sobotní odpoledne.
Jednatel SDH
16.04. 2013V současné době byla zahájena výroba rozkládacích stolků pod garancí Jardy Haněla. Jakmile bude potřeba ?ir?ího zapojení hasičů, bude dána předem informace.Starosta SDH
16.04. 2013Dne 30.4.2013 se koná tradiční pálení ČARODĚJNIC, i letos pod zá?titou SDH Kuklík. Brigáda na stavění se uskuteční v pátek 26.4.2013 od 16 hod.Starosta SDH
16.04. 2013V pátek 19.4.2013 se ná? sbor ji? po čtvrté účastní akce "Čistá Vysočina", kterou organizuje kraj Vysočina.Opět projdeme a vyčistíme okolí obecních komunikací a hlavní silnici od Kuklíku po penzion U Martina.Sraz účastníků z řad hasičů i nehasičů je v 16.00 hod. u hasičské zbrojnice. Po provedení úklidu je pro v?echny připraveno občerstvení. Za hojnou účast jménem sboru předem děkuji. Jednatel SDH
16.03. 2013Do sekce /O sboru/dokumenty/ je vlo?en plán práce na rok 2013. Jednatel SDH
12.03. 2013V neděli 17.3.2013 se v kulturním domě v Novém Městě na Mor. koná shromá?dění představitelů sborů dobrovolných hasičů okresu ?ďár nad Sázavou. Součástí tohoto shromá?dění je i slavnostní představení historických praporů sborů okresu zhotovených v roce 2011-2012.Bude tam tedy představen i ná? prapor. Za ná? sbor se této akce zúčastní br.Peňáz Vl. ml. a David Regent jako praporečník. Prapor zde bude vyfotografován a zařazen do katalogu OSH ZR. Jednatel SDH
12.03. 2013V sobotu 23.3.2013 se v 17.00 hod. koná valná hromada SDH.Hlavním bodem programu je příprava jarních akcí sboru. Účast ve stejnokrojích. Jednatel SDH
29.01. 2013V sobotu 2.února 2013 pořádá SDH Sně?né "Hasičský ples". Ples se koná v místní sokolovně od 20.00 hod., k poslechu a tanci hraje skupina Jásalka. V?ichni členové na?eho sboru kteří se na ples dostaví v uniformě mají vstup zdarma, toto platí i pro členy kteří uniformu nemají . Pro SDH Kuklík jsou zamluveny místa na pódiu. V?em kteří se plesu zúčastní přeji příjemnou zábavu. Jednatel SDH
24.12. 2012Jménem výboru přeji v?em členům sboru ??astné a spokojené pro?ití svátků vánočních a do nového roku hodně zdraví a ?těstí. Jednatel SDH
11.12. 2012Výbor SDH Kuklík srdečně zve členy sboru a jejich rodinné příslu?níky na tradiční "Vánoční posezení" které se koná v pátek 28.12.2012 od 18.00 hod, v sále hasičské zbrojnice. Dobré jídlo a pití bude zaji?těno, tak se přijďte pobavit. Jednatel SDH
30.11. 2012Příprava marendy a vybírání tomboly bude v pátek 7.12.2012 od 17.00 hod., úklid proběhne v neděli 9.12.20121 od 13.30 hod. Jednatel SDH
30.11. 2012Výroční valná hromada SDH Kuklík se koná v sobotu 15.12.2012 od 17 hod.Sraz výboru a revizní komise v 16,30 hod. Leto?ní VVH je volební, tak zapřemý?lejte o slo?ení výboru pro následující roky. Účast ve stejnokroji nutná. Jako ka?dý rok si připravte 100,-Kč na uhrazení členských příspěvků. Jednatel SDH
30.11. 2012SDH Kuklík pořádá dne 8.12.2012 od 20 hod.,v hasičárně, tradiční Mikulá?skou merendu.Za příspěvky do tomboly a hojnou účast předem děkujeme.V?ichni jsou srdečně zváni. Jednatel SDH
26.09. 2012V neděli 7.10.2012 se v 17.00 hod. koná valná hromada SDH.Hlavním bodem programu je vyhodnocení letních akcí SDH. Účast ve stejnokrojích. Jednatel SDH
26.09. 2012V sobotu 29.9.2012 ve 12,30 hod. si v obřadní síni muzea v Bystřici nad Pern?tejnem řeknou své ANO bratr Roman Jun a Lucka Zobačová. Jménem celého sboru jim na společné cestě ?ivotem přeji hodně ?těstí, lásky a porozumění. Jednatel SDH
13.09. 2012V sobotu 15.9.2012 si řeknou své ANO sestra Eva Kocandová a bratr Karel Moravec. Jménem celého sboru jim na společné cestě ?ivotem přeji hodně ?těstí, lásky a porozumění. Jednatel SDH
11.07. 2012Brigáda na přípravu výleti?tě je ve čtvrtek 19.7.2012 od 17,00 hod. Sraz pořadatelů je v pátek 20.7.2012 v 18.00 hod. V sobotu 21.7.2011 se bude od 13.30 hod. provádět úklid po taneční zábavě a demontá? celého výleti?tě. Jednatel SDH
11.07. 2012V pátek 20.7.2012 od 21.00 hod. pořádá SDH Kuklík taneční zábavu se skupinou KYVADLO. V?ichni jsou srdečně zváni. Jednatel SDH
03.07. 2012V sobotu 7.7.2012 se ve Sně?ném koná oslava 130. výročí zalo?ení SDH. Odjezd od hasičské zbrojnice je ve 13.00 hod.
Při individuální dopravě je sraz ve 13,30 ve Sně?ném u hasičské zbrojnice.Jednatel SDH
20.06. 2012V sobotu 23.6.2012 se na Odranci koná oslava 120. výročí zalo?ení SDH. I ná? sbor byl pozván na tuto oslavu a doufám, ?e se v hojném počtu zúčastníme. Kdo chce jít pě?ky tak je sraz ve 13,30 hod. u "?upny" kdo se chce nechat odvézt tak bude vyjí?dět auto ve 14,00 hod. od hasičské zbrojnice, případně mů?ete čekat někde u cesty směrem na Odranec.Při individuální dopravě je sraz ve 14,30 na Odranci.V?em děkuji za účast a přeji dobrou zábavu.Jednatel SDH
01.06. 2012V sobotu 2.6.2012 je slavnostní den pro na?eho bratra Láďu Raka a Vendu Gavlasovou. V dopoledních hodinách si navzájem řeknou své "ANO" a vydají se na společnou cestu ?ivotem. Jménem celého sboru jim na této cestě přeji hodně ?těstí, lásky a porozumění. Jednatel SDH
01.06. 2012Na okrskové soutě?i hasičských dru?stev obsadili na?i reprezentanti 3. a 5. místo. Celkové pořadí: 1.Daňkovice, 2.Sně?né, 3.Kuklík I, 4.Kadov, 5 Kuklík II, 6. Krásné. Dru?stvo ?en z Daňkovic obsadilo první a jediné místo v soutě?i ?en. Nejrychlej?í útok mělo dru?stvo mu?ů Daňkovice, které se s časem cca 51 sekund stalo vítězem memoriálu Václava Buriana. Sláva vítězům čest pora?eným. Jednatel SDH
22.05. 2012 V sobotu 26.5.2012 se od 13.00 hod. koná ve Sně?ném v areálu ADASTU okrsková soutě? hasičských dru?stev.
Ná? sbor vysílá do boje o cenné trofeje dvě dru?stva.
Kdo mů?ete tak přijďte podpořit na?e reprezentanty.
Jednatel SDH
10.05. 2012V neděli 20.5.2012 se v 17,00 hod koná valná hromada SDH.Hlavním bodem programu je příprava srazu rodáků. Účast ve stejnokrojích. Jednatel SDH
10.05. 2012V pátek 11.5.2012 se koná brigáda na úklid hasičárny a dokončení terénních úprav .Sraz je v 16,00 hod. Jednatel SDH.
24.04. 2012 V pondělí 30.4.2012 v podvečer pořádá SDH Kuklík "Pálení čarodějnic". Akce se uskuteční na tradičním místě, pivo a limo je zaji?těno. V?ichni jsou srdečně zváni. Jednatel SDH
24.04. 2012V pátek 27.4.2012 se koná brigáda na přípravu čarodějnice.Sraz je v 16,00 u zbrojnice. Jednatel SDH.
16.04. 2012Dne 20.4.2012 se ná? sbor opět účastní akce "Čistá Vysočina",
kterou organizuje kraj Vysočina za podpory Ministerstva ?ivotního prostředí.Sraz účastníků z řad hasičů i nehasičů je v 16.00 hod. u hasičské zbrojnice. Na závěr je pro v?echny účastníky připraveno malé občerstvení. Za hojnou účast jménem sboru předem děkuji. Jednatel SDH
18.03. 2012Dne 31.3.2012 pořádá SDH Kuklík zájezd do Mahenova divadla v Brně.Jě?tě zbývá 10 volných vstupenek, tak?e kdo by měl je?tě zájem, mů?e se přihlásit u starosty SDH.Program:odjezd z Kuklíka 14,30 hod.,náv?těva netradiční hospody v Brně PUB,od 19 hod.představení v divadle.Pokud neobsadíme místa hasiči,nabídneme volná místa nehasičům.Starosta SDH
21.12. 2011Dne 29.12.2011 od 18 hod.se koná v klubovně SDH vánoční posezení s utopenci a občerstvením.Zváni jsou i rodinní příslu?níci.Starosta SDH
27.11. 2011Výroční valná hromada SDH Kuklík se koná v sobotu 10.12.2011 od 17 hod.Sraz výboru a revizní komise v 16,30 hod.
Starosta SDH
27.11. 2011SDH Kuklík pořádá dne 3.12.2011 od 20 hod.v hasičárně tradiční Mikulá?skou merendu.Děkujeme za příspěvky do tomboly a hojnou účast.
22.08. 2011V sobotu 27.8.2011 od 18 hod. se uskuteční u hasičské zbrojnice tradiční akce "Ukončení letní sezóny",na kterou zve výbor SDH v?echny členy sboru a jejich a rodinné příslu?níky.Dobré jídlo a pití bude zaji?těno tak si přijďte posedět a poklábosit. Jednatel SDH
19.07. 2011Děkuji v?em hasičům, kteří se podíleli na organizaci taneční zábavy se skupinou Kyvadlo dne 9.7.2011.
Starosta SDH
18.07. 2011V pátek 22.7.2011 se od 17.00 hod. koná brigáda na přípravu výleti?tě. V neděli 24.7.2011 bude od 13.30 hod. prováděn úklid po taneční zábavě. Jednatel SDH
18.07. 2011V sobotu 23.7.2011 od 20.00 hod. pořádá SDH Kuklík taneční zábavu v přírodě. K poslechu a tanci hraje skupina KODEX ROCK.V?ichni jsou srdečně zváni.Jednatel SDH
15.06. 2011V pátek 17.6.2011 se od 17.00 hod koná brigáda na přípravu
hasičárny na slavnostní schůzi. Jednatel SDH
10.06. 2011V sobotu 18.6.2011 v 17 hod.se koná slavnostní valná hromada SDH při příle?itosti 75.výročí zalo?ení sboru.Součástí oslavy bude i předání historicky prvního praporu SDH Kuklík.Následovat bude posezení u táboráku a pečení selete u hasičárny s rodinnými příslu?níky.
Starosta sboru
10.06. 2011V neděli 12.6.2011 v 18 hod.se koná valná hromada SDH.Na programu je příprava oslavy výročí zalo?ení sboru a letních tanečních zábav.Účast ve stejnokrojích.
Starosta SDH
04.06. 2011Blí?í se oslava 75.výročí zalo?ení na?eho sboru (18.6.2011 v 17 hod.) a dal?í letní akce, proto bude v nejbli??í době svolána přípravná valná hromada.Termín bude včas oznámen.Starosta SDH
18.05. 2011V sobotu 21.5.2011 se koná v Krásném okrsková soutě? hasičských dru?stev. Začátek soutě?e je ve 13.00 hod.
Ná? sbor vysílá do boje o cenné trofeje dvě dru?stva.
Kdo mů?ete tak přijďte podpořit na?e reprezentanty.
Jednatel SDH
11.04. 2011SDH Kuklík se letos opět zapojil do akce "Čistá Vysočina"

kterou realizuje kraj Vysočina za podpory Ministerstva ?ivotního prostředí.Sraz účastníků z řad hasičů i nehasičů je dne 15.4.2010 v 16.00 hod. u hasičské zbrojnice. Po provedení úklidu si mohou v?icni účastníci prohlédnout i osahat na?i hasičskou techniku a pro v?echny bude připraveno i občerstvení. Jednatel SDH
09.03. 2011Přidán byl plán práce pro rok 2011.
17.02. 2011V rámci utu?ení dobrých vztahů, případně i za ůčelem otupení hrotů se uskuteční společná náv?těva plesu ve Sně?ném. V?ichni členové na?eho sboru kteří se na ples dostaví v uniformě mají vstup zdarma. Zájemci o zaji?tění dopravy se mohou obrátit na br. Raka. Pro SDH Kuklík je zamluveno 20 míst na pódiu. Doufám, ?e se sejdeme v hojném počtu a příjemně se pobavíme (a? nám mají Sně?en?tí bratři v létě co oplácet). Jednatel SDH
17.02. 2011SDH Sně?né pořádá v sobotu 26.2.2011 od 20.00 hod., v místní sokolovně, tradiční hasičský ples. Čeká na Vás bohatá tombola, výborné jídlo a dal?í překvapení.K poslechu a tanci hraje JÁSALKA.V?ichni jsou srdečně zváni.

23.12. 2010Jménem výboru SDH přeji v?em členům klidné a veselé pro?ití svátků vánočních a pevné zdraví a ?těstí v novém roce. Jednatel SDH
23.12. 2010Výbor SDH Kuklík zve v?echny sestry a bratry na Vánoční posezení , které se koná dne 28.12.2010 od 18.oo hod v hasičské klubovně.Dobré jídlo a pití bude zaji?těno, tak přijďte poseďet. Jednatel SDH
28.11. 2010Vá?ené sestry a bratři hasiči, jak ji? bylo ní?e uvedeno 11.12.2010 se v 16,30 hod. koná výroční valná hromada. Na výborové schůzi bylo rozhodnuto, ?e leto?ní VVH bude volební. Udělejte si proto v nadcházejících 14. dnech chvilku času a popřemý?lejte o slo?ení nového výboru, který si na VVH zvolíme.Bude voleno osm členů výboru vč. přímé volby statosty SDH. Sraz členů výboru a revizní komise je v 16,00 hod. Jednatel SDH
28.11. 2010Příjem příspěvků do tomboly bude probíhat v pátek 3.12.2010 od 18.oo hod v hasičské klubovně. Za v?echny příspěvky do tomboly předem děkujeme. Úklid po mikulá?ské merendě bude v neděli 5.12.2010 od 13.30 hod. Jednatel SDH
23.11. 2010Na čtvrtek 25.11.2010 od 18 hod.svolávám výbor SDH k přípravě mikulá?ské merendy a výroční valné hromady.Starosta SDH
23.11. 2010Sestry a bratři hasiči,blí?í se konec roku a s ním i dvě tradiční akce.První je mikulá?ská merenda, kterou letos pořádáme opět se skupinou Singl v sobotu 4.12.2010 od 20.OO hod. Předpokládám, ?e se do přípravy zapojí potřebný počet členů, zejména sháněním příspěvků do tomboly a zapojením se do organizace.Dal?í akcí je výroční valná hromada,která se koná v sobotu 11.12.2010 od 16,30 hod.a kde vyhodnotíme činnost v roce 2010. Starosta SDH
18.10. 2010V pátek 22.10.2010 se v 15,30 hod. koná brigáda na stavění sněhovek.Sraz je u skladu sněhovek v Bořině.Občerstvení zaji?těno. Jednatel SDH
03.08. 2010Ve čtvrtek 5.8.2010 se od 17.00 hod koná brigáda na přípravu výleti?tě. Jednatel SDH
03.08. 2010V pátek 6.8.2010 od 20.00 hod pořádá SDH Kuklík taněční zábavu v přírodě. K poslechu a tanci hraje skupina KODEX ROCK.V?ichni jsou srdečně zváni.Jednatel SDH
08.07. 2010V pátek 9.7.2010 se od 16.00 hod koná brigáda na přípravu výleti?tě. V neděli 11.7.2010 bude od 13.30 hod prováděn úklid po taneční zábavě. Jednatel SDH
07.07. 2010Dne 10.7.2010 pořádá SDH Kuklík taneční zábavu v přírodě se skupinou KYVADLO. Začátek akce je ve 21.oo hod. Vstupné je 70,-Kč. V?ichni jsou srdečně zváni.
21.06. 2010V neděli 27.6.2010 se od 17.00 hod. koná v hasičské zbrojnici valná hromada SDH Kuklík. Hlavním bodem programu je příprava tanečních zábav. Účast v?ech členů nutná. Jednatel SDH
31.05. 2010 Výbor SDH Kuklík zve v?echny sestry,bratry a jejich rodinné příslu?níky na ji? tradiční akci "Záhájení letní sezony". Akce se uskuteční v sobotu 5.6.2010 po skončení hasičské soutě?e v cca 18.oo hod. u hasičské zbrojnice. Dobré jídlo a pití bude zaji?těno a doufáme, ?e aspoň na chvilku přestane pr?et. Jednatel SDH
31.05. 2010V sobotu 5.6.2010 pořádá SDH Kuklík okrskovou soutě? hasičských dru?stev. Soutě? se uskuteční u hasičské zbrojnice od 13.00 hod. Přijďte podpořit domácí dru?stva ?en a mu?ů v boji o cenné trofeje. Jednatel SDH
15.04. 2010V pátek 30.4.2010 v podvečer pořádá SDH Kuklík "Pálení čarodějnic". Akce se uskuteční na tradičním místě, pivo a limo je zaji?těno. V?ichni jsou srdečně zváni. Jednatel SDH
15.04. 2010Brigáda na přípravu čarodějnice se koná dne 23.4.2010. Sraz účastníků je v 16.00 hod u hasičské zbrojnice. Jednatel SDH
06.04. 2010SDH Kuklík se zapojil do druhého ročníku akce "Čistá Vysočina"

kterou realizuje kraj Vysočina za podpory Ministerstva ?ivotního prostředí. Jedná se o provedení úklidu kolem komunikací. SDH se zavázal, ?e spovede úklid kolem v?ech obecních komunikací a dále úklid kolem silnice od kři?ovatky u Sloupku a? po Borovičkovu skálu. Sraz účastníků z řad hasičů i nehasičů je dne 16.4.2010 v 16.00 hod. u hasičské zbrojnice. Občerstvení zaji?těno. Jednatel SDH
06.04. 2010Dne 10.4.2010 v 08.00 hod pořádá SDH brigádu na úklid sněhových plent a výrobu plent nových,úklid stromu v dědině u Odehnalových. Sraz je u hasičské zbrojnice. Prosíme o maximální účast v?ech členů SDH. Ruku k dílu mohou přilo?it i ostatní obyvatelé obce. Děkujeme. Jednatel SDH
06.04. 2010V neděli 11.4.2010 v 16.30 hod. se v hasičské zbrojnici koná valná hromada SDH Kuklík. Na programu bude příprava na pálení čarodějnic, okrsková soutě?,akce "Čistá Vysočina", schválení plánu práce na rok 2010. Účast v?ech členů nutná. Jednatel SDH
30.03. 2010Dne 1.4.2010 v 18.00 hod se v klubovně SDH koná výborová schůze. Jednatel SDH
22.12. 2009Výbor SDH Kuklík zve v?echny sestry a bratry na Vánoční posezení , které se koná dne 29.12.2009 od 18.oo hod v hasičské klubovně.Dobré jídlo a pití bude zaji?těno, tak přijďte poseďet. Jednatel SDH
22.12. 2009Výbor SDH Kuklík přeje v?em členům a jejich nejbli??ím příjemné pro?ití svátků vánočních a spoustu pohody, zdraví a ?těstí v roce 2010. Jednatel SDH
21.12. 2009Zdravim vsechny hasice i pratele z daleke Australie.Jen doufam,ze tu nebudu muset hasit.Jiri Libra
22.11. 2009Výroční valná hromada SDH Kuklík se koná v sobotu 12.12.09 od 17 hod.Sraz členů výboru a revizní komise v 16,30 hod.
Starosta SDH
22.11. 2009V sobotu 5.12.09 pořádáme tradiční Mikulá?skou merendu v hasičárně.Zveme v?echny členy sboru a občany obce i v?echny z blízkého okolí.Mo?ná přijdou i čerti a Mikulá? .Předem děkujeme za příspěvky do tomboly.
Příprava tomboly v pátek 4.12.09 od 18 hod.Starosta SDH
04.09. 2009V sobotu 5.9.2009 od 18 hod. se uskuteční u hasičské zbrojnice tradiční akce "Ukončení letní sezóny",na kterou zve výbor SDH v?echny členy a rodinné příslu?níky.Uzeniny přímo z udírny a pivo přímo od starosty.
28.07. 2009Vzhledem k nepřízni počasí jsme byli nuceni zru?it taneční zábavu v přírodě se skupinou Normal.Tímto bych chtěl poděkovat v?em hasičům,kteří se podíleli na nedělní demontá?i výleti?tě.
20.07. 2009V pátek 24.7.2009 je od 16 hod.brigáda na přípravu taneční zábavy.V neděli 26.7.2009 od 13 hod.proběhne úklid výleti?tě včetně jeho demontá?e.
20.07. 2009Dne 25.7.2009 pořádá SDH Kuklík taneční zábavu v přírodě se skupinou Normal.Začátek je ve 20 hod.Vstupné 60,-Kč.Srdečně zveme v?echny přátele dobré zábavy.
08.07. 2009V pátek 10.7.2009 je od 16.oo hod. brigáda na přípravu výleti?tě.V neděli 12.7.2009 bude od 13.00 hod. brigáda na úklid výleti?tě po taneční zábavě.
08.07. 2009Dne 11.7.2009 pořádá SDH Kuklík taneční zábavu v přírodě se
skupinou KYVADLO. Začátek akce je v 21.oo hod. Vstupné je 70,-Kč. V?ichni jsou srdečně zváni.
22.06. 2009V neděli 28.6.2009 v 17.oo hod se v hasičské zbrojnici koná valná hromada SDH Kuklík.Hlavním programem VH je příprava letních tanečních zábav. Účast v?ech členů nutná.
27.05. 2009Výbor SDH Kuklík zve v?echny sestry,bratry a jejich rodinné příslu?níky na ji? tradiční akci "Záhájení letní sezony". Akce se uskuteční v sobotu 6.6.2009 v 19.oo hod. u hasičské zbrojnice. Dobré jídlo a pití bude zaji?těno,slunečné a teplé počasí bude objednáno, tak přijďte posedět.
27.04. 2009Dne 2.5.2009 v 19.oo hod se v hasičské zbrojnici koná valná hromada SDH Kuklík. Na programu bude příprava na okrskovou soutě?, projednání plánu práce na rok 2009 atd. Účast v?ech členů nutná.
27.04. 2009Dne 30.4.2009 v podvečerních hodinách pořádá SDH Kuklík
"Pálení čarodejnic". Akce se uskuteční na tradičním místě, pivo a limo je zaji?těno. Doufám, ?e se počasí vydaří a ?e se opět po roce v?ichni sejdeme v hojném počtu.
20.04. 2009Dne 21.4.2009 v 18.00 hod se v klubovně SDH koná výborová schůze.
23.03. 2009V neděli 22.3.2009 jsem shlédl se svými 49 kolegy muzikál Mona Lisa v divadle Brodway.Neodpustím si laické hodnocení Petra Muka jako představitele hlavní role Leonarda da Vinci,který zřejmě utrpěl určité onemocnění hlasivek ,proto?e to co předváděl nebyl zpěv,ale pouhé skřehotání.Nechápu ,proč v takovéto situaci nenastoupí alternativní zástupce ,aby jinak jistě kvalitní zpěvák P.Muk neutrpěl újmu na své pověsti.Nebo je to jinak a zpěvák si řekne,?e to odskořetá a diváci nic nepoznají?
18.03. 2009Zájezd na muzikál Mona Lisa v neděli 22.3.09 je plně obsazen členy sboru a rodinnými příslu?níky.Odjezd autobusu je v 10 hod. od zastávky v Dědině.Ihned v autobusu se bude vracet záloha s odečtením příspěvku rodinného příslu?níka,co? je 200,-Kč.
14.02. 2009Barevný ?urnál Sdru?ení hasičů Čech, Moravy a Slezska Alarm revue hasičů a záchranářů v 19. ročníku své existence upravil čas svého vycházení. Jeho dvouměsíční perioda zůstává, ale časopis bude ti?těn a ke čtenářům se dostane v?dy ve druhé polovině sudého měsíce, tedy v únoru, dubnu, červnu, srpnu, říjnu a prosinci. Předplatné lze objednat písemně na adrese: Alarm revue, Hasičský dům, Římská 45,nebo e-mailem: alarm.revue@hvp.cz, nebo telefonicky na čísle 222 518 150.Předplatné 300 Kč.
08.02. 2009První leto?ní velkou kulturní akcí je zájezd na muzikál Mona Lisa, který se hraje v divadle Brodway v Praze dne 22.3.2009 ve 14 hodin.Odjezd bude v 10 hod.od autobusové zastávky v Dědině. Přihlá?eno zatím 48 hasičů a rodinných příslu?níků.