Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz
Aktuality velitele
DatumAktualita
28.03. 2020V tomto týdnu jsme splnili zákonou povinnost a provedli jsme STK zásahového vozidla Cas, které díky důkladné přípravě proběhlo bez závad.Díky v?em, kteří se na této přípravě podíleli. Také jsme byli na servisní prohlídce ve Svitavech se zásahovým vozidlem Ford Tranzit,Kde se přehrával software upravující emisní hodnoty. Jeliko? se jim to na dvakrát nepodařilo, tak se tam muselo jet potřetí. S tímto bylo spojené nejen výdaje za phm, ale také čas těch, kteří museli tuto cestu absolvovat.
12.02. 2020V sobotu dne 8.2. jsme provedli vyměnu vodního čerpadla na na?em zásahovém vozidle Cas. Podařilo se nám zakoupit zcela nové nepou?ité čerpadlo a tak jsme se rozhodli ho vyměnit za na?e vy?eptalé.Společně s touto akcí jsme vyměnili převodovku pro pohon čerpadla a také jsme udělali potrubí pro přední vývod na hadici "D". Moc bych chtěl poděkovat Martinu Slámovi( bez kterého by se tato akce nekonala), ale táké v?em zůčastněným bez jejich pomoci by se celá věc také neobe?la.
30.04. 2019V sobotu 27.Dubna jsme provedli tematické cvičení ve spolupráci Studnic a Rokytna na vyhledání ztracené osoby. Tentokrát se v?e odehrávalo pod zá?titou Studnic. Sraz byl u sto?árů na Studnicích a osoba byla ztracen v lese směrem ke Konikovské silnici.Osobu jsme asi po 45 minutách na?li pomocí rojnice o 30 členech. Museli jsme provést první pomoc nalezené osobě a transportovat ji na nosítkách k sanitce, která byla součástí výcviku. V?em se akce líbila a byla přínosem pro na?e zásahy i bě?ný ?ivot
30.04. 2019V úterý 30.Dubna budeme pálit čarodějnice na Slámovým kopci. V?e je nachystáno, tak přijďte posedět. Občerstvení pivo, limo je zaji?těno.
30.04. 2019dne 29. Dubna jsme se zúčastnily pohřbu bratra hasiče Milana Peňáze, který byl starostou hasičů v obci Věcov. Rozloučení měl v rozlučkové síni na Zelené Hoře. Děkuji v?em zúčastněným.
30.04. 2019Dne 13.dubna bylo provedeno cvičení pro dýchací techniku na?í zásahové jednotky. Tento výcvik zajistil ing. Bohdan Kalina v místě svého působení v Ti?nově. Zúčastnilo se nás 9 členů jednotky a bylo to cvičení velice přínosné. Měli jsme v zakouřených sklepních prostorách najít 2 osoby a tři propanbutanové lahve. Akce byla velice náročná, ale úkol jsme splnili.Velké dík patří Bohdanovi. Cestu do Ti?nova jsme vyzkou?eli, ?e ná? Matýsek doká?e jezdit v pohodě i dlouhé vzdálenosti.
16.05. 2018Po výborném výkonu na okrskové soutě?i ve Sně?ném v sobotu 12.5. obsadila v?echna na?e dru?stva, tj. mu?i, ?eny a dvě dru?stva dětí, druhá místa. Gratuluji a děkuji v?em za nasazení a skvělý výkon. Jen připomenu, ?e na?e dětská dru?stva doplňují i studnické děti, podobně jako na?i mu?i studnickou sestavu pro po?ární sport. Snímky ze soutě?e doplním do fotogalerie hned, jakmile budou zpracovány.
07.05. 2018Po skvělém výkonu skončilo kombinované studnické a kuklícké dru?stvo na třetím místě v po?árním sportu, konaném letos v Mar?ovicích. Na fotografie a článek se podívejte ve fotogalerii.
30.04. 2018Ve fotogalerii objevíte článek s fotopřílohou ve ?ďárském deníku o na?em meziokrskovém cvičení na Rokytně.
29.03. 2018V sobotu 28.4. proběhne na Rokytně s tamními a studnickými hasiči na?e pravidelné cvičení spřátelených sborů různých okrsků, jako v?dy na téma "Po?ár nějakého objektu" :-) . Bli??í informace Vám samozřejmě také sdělím, ale to a? po poradě velitelů jednotlivých sborů.
29.03. 2018V noci z 21.4. na 22.4. proběhne dal?í ročník akce "Noční hlídka". Samozřejmě se jí zúčastní i ná? sbor a to jak po soutě?ní, tak po organizační stránce, kdy budeme zaji??ovat jednu z disciplín. Bli??í informace sdělím v co nejkrat?í době. Dal?í fotografie z minulého ročníku mů?ete shlédnout ve fotogalerii a také upoutávku pro letoční ročník na facebooku, jste-li jeho u?ivateli.
11.12. 2017V pondělí a úterý v Česku hrozí extrémně nebezpečný vítr, uvedli meteorologové z ČHMÚ v aktualizované výstra?né zprávě. Na hřebenech hor mů?e mít vítr rychlost a? 145 kilometrů v hodině. To u? je síla orkánu, při něm? hrozí extrémní nebezpečí a tentokrát dostal jméno Xanthos. Předchozí vichřice měla pojmenování Herwart.
27.10. 2017Upozornění pro jednotku: Česko v neděli 29.10.dopoledne zasáhne velmi silný vítr s extrémním stupněm nebezpečí, srovnatelný s orkánem Emma v roce 2008.Výstra?ná zpráva ČHMÚ uvádí, ?e vítr bude v nárazech dosahovat rychlosti kolem 100 km/h, ojediněle a? 125 km/h. Na horách a Vysočině pak bude vichřice s nárazy a? kolem 160 km/h.
27.07. 2017Ve fotogalerii je odkaz na oslavy slavnosti na Kři?ánkách.
09.06. 2017Přidány dal?í fotky ze soutě?e v Daňkovicích.
27.05. 2017Ve fotogalerii je umístněn článek o na?em společném cvičení se Studnicemi a Rokytnem v Chobotě, včetně mnoha fotek a videa, které proběhlo 7.5.2017.
14.05. 2017Společné studnické a kuklícké dru?stvo skončilo na včerej?í soutě?i v po?árním sportu v Petrovicích na výborném sedmém místě z celkových sedmnácti soutě?ících dru?stev. Vyhrálo dru?stvo z Mar?ovic.
07.05. 2017Dnes 7.5. v 15 hod se v Chobotě u Rakových koná společné taktické cvičení jednotek SDH Kuklík, Studnice a Rokytno. Sraz členů jednotky v 14:30 u hasičárny. V?ichni členové SDH i přátelé hasičů jsou zváni, doufejme, ?e vyjde počasí. Po cvičení bude následovat občerstvení v hasičárně.
17.03. 2017Od dne?ka máme vy?koleny vrchním technikem chemické slu?by HZS ZR tři nové nositele dýchací techniky - D. Procházka, M. Kalina a M. Rybák. Rovně? se na?i čtyři velitelé a jeden strojník (V.Jun) zúčastnili cyklického ?kolení pro výkon své funkce v jednotce. Zároveň byla provedena povinná půlroční kontrola a zkou?ka na?ich přetlakových dýchacích přístrojů.
21.01. 2017Gratulujeme na?im dětem ke skvělému výsledku na dětském TFA ve Svratce, kde se ve svých kategoriích umístily hned napoprvé na předních místech. Samozřejmě musíme ocenit i jejich instruktory a poděkovat jim.
26.09. 2016Na?e soutě?ní dru?stvo se umístnilo na soutě?i "Noční hlídka" na krásném čtvrtém místě ze čtrnácti soutě?ních a to po skvělém výkonu, předev?ím v disciplínách týkajících se záchrany osob při po?áru, poskytnutí první pomoci při otravě oxidem uhelnatým, úrazu el.proudem, dopravní nehodě a dále v lanové technice. Veliké poděkování za práci, trpělivost a výdr? patří jak jim, tak rovně? na?im rozhodčím a servisnímu týmu na stanovi?ti na Kuklíku. Vyčerpávající soutě? skončila a? nad nedělním ránem.
23.09. 2016Zítra,t.j. v sobotu 24.9.2016 od 20 hod proběhne soutě? okolních sborů "Noční hlídka",které se účastníme i my.I u nás bude soutě?ní stanovi?tě-po?ární útok 1+5.Dal?í budou ve Sně?ném u Adastu,na Milovech u rybníka, u zbrojnic v Krásném ,Spělkově, Daňkovicích, Kři?ánkách,Březinách a Pusté Rybné.Kdo nás nebo i jiné chce podpořit či se jen podívat,neváhejte a přijďte.Soutě? bude trvat a? do nedělního rána,proto se předem omlouváme za hluk, způsobený provozem stříkaček a průjezdy techniky sborů.
27.07. 2016Členové jednotky si opět povinně na svých PC najdou stránky: Podpora CHS-Chemická slu?ba. Tam naleznete odkaz na Studijní materiály a pak Instruktá?ní videa. Je to video ?VZ GŘ HZS ČR v Brně, kde si projdete pou?ití přetlakových dýchacích přístrojů.
26.07. 2016Od 1.8.2016 je na?e jednotka ustanovena jako předurčená pro výjezd k události "Záchrana osob" s příznakem "Pou?ití AED". Podmínkou HZS Kraje Vysočina je pravidelné ?kolení a výcvik minimálně jednou měsíčně. Termíny budu stanovovat s ohledem na va?e a moje zaměstnání, ale budu vy?adovat striktně Va?i pravidelnou účast na ?kolení.
13.07. 2016V pátek 15.7. v 16 hod se koná v hasičské zbrojnici ?kolení jednotky ve zdravotnické přípravě se zaměřením na resuscitaci s pou?itím AED. ?kolit bude zdravotník ZZS. Účast pro jednotku je povinná, obzvlá?tě pro ty z Vás, které jsem doposud nestihl pro?kolit já.
31.05. 2016Okrsková soutě? po?árních dru?stev dopadla nejlépe pro na?e děti, které skončily při svém prvním ostrém startu na překrásném druhém místě. Velice jim blahopřejeme. Na?e ?eny o výborném výkonu obsadily příčku třetí a zaslou?í si rovně? poděkování. Mu?ské dru?stvo obsadilo nelichotivé čtvrté, t.j. předposlední místo a nezaslou?í si rozhodně vůbec nic...
14.05. 2016UPOZORNĚNÍ: Vzhledem k blí?ícím se oslavám 80. výročí zalo?ení na?eho sboru důrazně ?ádám v?echny členy na?eho sboru, aby si řádně opatřili nárameníky svých uniforem příslu?ným označením. Pokud někomu schází rozety či kolejničky, obra?te se na kteréhokoliv člena výboru nebo přímo na referenta MTZ Romana Juna, který Vám dle délky členství nebo funkce ve výboru přidělí jejich příslu?ný počet.
14.05. 2016V sobotu 14.5.2016 v 18 hod proběhne v lese za Koutem ve směru ke Kadovu pod svá?nicí okrskové taktické cvičení na téma po?ár lesa se zřízením dálkové dopravy vody z řeky Fry?ávka. Kdo budete mít zájem i z řad nehasičů, přijďte se podívat a samozřejmě pak i na posezení po ukončení akce před na?í hasičskou zbrojnicí.
30.04. 2016Článek o na?em cvičení na Studnických Pasekách naleznete na internetovém deníku ?ďárské vrchy.cz ve zprávách z regionu Nové Město na Moravě a to včetně fotek a videa.
10.04. 2016V sobotu 23.4.2016 v 16 hod proběhne na Studnických Pasekách společné cvičení jednotek SDH Kuklík, Studnice a Rokytno na téma po?ár chaty s provedením dálkové dopravy vody z nádr?e pod bývalým rekreačním zařízením FN U Svaté Anny. Po cvičení bude následovat tradiční občerstvovací akce. ZMĚNA→ PRO NEPŘÍZEŇ POČASÍ SE PO CVIČENÍ PŘESUNEME DO HASIČÁRNY NA KUKLÍKU. Zveme samozřejmě i přátele hasičů, včetně těch, kteří se vrátí ze zájezdu na Flóru Olomouc.
22.01. 2016Nalezl jsem nejen ve svých souborech doposud nezveřejněné fotky (vět?inou od Gastona) z různých akcí na?eho sboru a buď jsem na na?em sborovém rajčeti vytvořil slo?ku novou nebo roz?ířil původní. Dále pracuji na opravě umístnění těch souborů, které se odmítají z na?ich stránek na rajčeti otevřít. Tak?e doporučuji prohlí?et a prohlí?et. Kdyby se Vám některý soubor nezobrazoval, dejte mi vědět.
11.12. 2015Do fotogalerie byly doplněny v?echny doposud nesta?ené a nezařazené fotografie ze zásahů, cvičení a ?ivota na?eho sboru a obce.
09.12. 2015Premiéru, která dopadla na výbornou, si při včerej?ím výjezdu k po?áru odbyl ná? výjezdový tablet. Na tuto novou pomůcku hasičů je zasílán operačním střediskem příkaz k výjezdu s udáním místa, výčtem jednotek a informacemi o události. Tablet dále jednotku naviguje přesně na místo události a umo?ňuje také odesílání tzv. statusů - jinak kódů typických činnosti. Rovně? jsme včera pokřtili dvě nové vysílačky a právě zrekonstruované výstra?né zařízení s LED technologií.
19.08. 2015Jak si pozorní občané jistě v?imnuli, na?e jednotka s CAS prováděla po několik dní na základě ?ádostí ZD Sně?né a posléze dohody mezi ZD Sně?né a na?í obcí po?ární dohled při ?ňových pracích v extrémně horkém období leto?ních prázdnin. K nasazení jednotky do?lo mnohokrát, přehled v sekci zásahy je pouze v rámci nutné statistiky, proto?e jinak by slou?ící velitelé na?í jednotky nedělali nic jiného, ne? psali zprávy o zásahu :-) . Děkuji v?em hasičům za účast při výjezdech a nejen při této akci.
08.08. 2015ČHMÚ dnes 8.8. 2015 prodlou?il a? do odvolání výstrahu na vysoké a? extrémní nebezpečí vzniku po?árů v důsledku dlouhodobě přetrvávajících vysokých teplot. ?ádám tímto na?e občany a o maximální opatrnost a obezřetnost při manipulaci s otevřeným ohněm a při činnostech s mo?ností inicializace ne?ádoucího hoření. Vzhledem k silnému suchu a vzrůstajícímu nedostatku vody by ka?dý hasební zásah byl velmi náročný.
09.06. 2015V pátek 5.6.2015 v prostoru pod radarem na Buchtově Kopci proběhlo námětové cvičení jednotek SDH obcí okrsku Sně?né na téma "Pátrací akce po pohře?ované a zraněné osobě", kterého se zúčastnilo více ne? 40 hasičů. Zraněnou museli hasiči rozmístění v rojnici ve slo?itém terénu nalézt, pomocí lezecké techniky sundat ze skály a pak transportovat na poměrně velkou vzdálenost. O akci najdete více informací v internetovém vydání ?ďárského deníku.
13.05. 2015V neděli 10.5.2015 soutě?ilo smí?ené studnické a kuklícké dru?stvo ( samozřejmě v barvách SDH Studnice) v po?árním sportu v obci Petrovice a ve třech disciplínách obsadilo velmi pěkné desáté místo z počtu osmnácti mu?ských dru?stev.
24.04. 2015V sobotu 25.4.2015 v 18 hod se na Rokytně za hospodou uskuteční cvičení jednotek SDH obcí Kuklík, Rokytno a Studnice na téma po?ár lesa u vodojemu s provedením dálkové dopravy vody ze stroje do stroje z rokytenského rybníka. Po akci je připraveno přátelské posezení na hři?ti za hospodou. Za výbory na?ich sborů srdečně zveme v?echny na?e dobrovolné hasiče a to jak na podívanou, tak na posezení.
24.02. 2015Přímý odkaz na hladinoměr Fry?ávky, který je umístněn na mostě u Penzionu Na Mlýně, je i na stránkách Obce Kuklík. Signalizace hladinoměru o dosa?ení jednotlivých stupňů povodňové aktivity byla na přání krajského operačního střediska HZS Kraje Vysočina zavedena do systému tak, aby i toto pracovi?tě bylo prostřednictvím SMS informováno o aktuálním stavu na řece Fry?ávka v obci Kuklík. Tyto zprávy dále dostávají na své mobilní telefony starosta a místostarosta obce a velitel jednotky SDH.
30.01. 2015V loňském roce investovala na?e obec do vytvoření povodňového plánu, spojeném s roz?ířením rozhlasu jako prvku jednotného systému včasné výstrahy. Pozorní náv?těvníci na?ich stránek jistě zjistili, ?e v obdélníku "Počasí" se nyní objevil odkaz na "Hladinoměr Fry?ávky", který elektronicky snímá stav řeky v profilu U mlýna a dálkově okam?itě předává informace. Dále do sekce "Odkazy" byly přidány dal?í dva: Elektronický digitální povodňový portál a Povodňový plán Obce Kuklík.
09.01. 2015Děkuji v?em členům jednotky za obětavost a nasazení při zásahu na vypro?tění kamionu na Vří?ti a rovně? dal?ím členům SDH Kuklík, provozovateli Hostince na Vří?ti, Janě J. Junové, Hance Kalinové a Vendě Rakové za poskytnutí zázemí a stravy pro zasahující hasiče na?í a profesionální jednotky HZS.
23.12. 2014V sobotu 27.12.2014 v 16 hod v klubovně hasičů se koná ?kolení a roční přezkou?ení obsluhovatelů motorových řetězových a rozbru?ovacích pil. Účast je povinná, zároveň ?ádám o dochvilnost, abychom skončili před vánoční besídkou.
19.11. 2014V pátek 21.11. v 16:30 hod v Penzionu Kukla se koná ?kolení zásahové jednotky a také ostatních zájemců, i s řad nehasičů, v poskytování první pomoci. Lektory jsou zdravotníci a lékař zdravotnické záchranné slu?by. Pro členy jednotky jsem stanovil účast jako povinnou, ostatní jsou velmi vítáni, jde o důle?itou akci, kterou organizuje a hradí obec Kuklík. Proto Vás v?echny ?ádám o předání informace dal?ím občanům na?í obce.
12.08. 2014Fotomateriál z po?áru udírny a sazí v objektu jatek na Fry?avě naleznete na "rajčeti" stránek SDH Sně?né.
28.06. 2014Ná? sbor a také kuklícké ?eny se dnes podílely na pořádání jarmarku v obci Krátká. V malebném prostředí malé vesničky, v letním počasí a v podstatě historickém pozadí, jsme strávili takřka celý den. Ve fotogalerii naleznete snímky z celého průběhu události.
13.05. 2014Fotografie z leto?ního dětského dne naleznete na obecních stránkách ve fotogalerii.
10.05. 2014Chybou při sčítání (patrně nakloněný CML :-) ) do?lo k tomu, ?e se po kontrole zjistilo, ?e vypadnulo jedno dru?stvo se stejným počtem bodů na předních místech a na?e dru?stvo při noční soutě?i tedy skončilo nikoliv na pátém, ale na ?estém místě. Pořadatelé se omlouvají, my si v?ak nemusíme zoufat, i toto místo je skvělé.
29.04. 2014V dne?ním ?dárském deníku na internetu je článek o soutě?i Noční hlídka a rovně? fotografie z na?í disciplíny, kterou jsme redaktorce paní Heleně Kří?ové-Zelené předváděli těsně před odjezdem na soutě?. Mrkněte na článek, někteří z nás jistě pak poručí něco v hasičárně :-). Dal?í článek by rovně? měl vyjít v internetovém vydání ?ďárské vrchy.
27.04. 2014Včera se ná? sbor zúčastnil noční soutě?e hasičských dru?stev, která končila a? v půl ?esté nedělního rána. V dobře obsazeném a výtečně zorganizovaném klání skončilo na?e dru?stvo na pátém místě z 15. Veliké poděkování patří na?im soutě?ícím hasičům, kteří se zodpovědně připravili, rovně? na?im rozhodčím a figurantce na kuklíckém stanovi?ti a těm, kteří pro nás poskytovali zázemí a servis v hasičárně a před soutě?í. Tu vyhrálo těsným rozdílem daňkovické dru?stvo.
07.02. 2014V sobotu 8.2.2014 v 9:00 hod budeme rozřezávat a uklízet skácený strom u zastávky na Dědině. Sraz členů jednotky a sboru přímo místě, občerstvení je zaji?těno. Dřevo bude vyu?ito k vytápění hasičárny.
01.01. 2014Upozornění: Vzhledem k tomu, ?e 1. leden 2014 patří mezi státní svátky a zároveň připadá na první středu v měsíci, není vhodné provádět pravidelnou akustickou zkou?ku sirén ve dvanáct hodin. Houkat se tedy po rozhodnutí generálního ředitele HZS ČR nebude.

24.12. 2013Členové jednotky si povinně na svých PC najdou stránky: Podpora CHS-Chemická slu?ba. Tam naleznete odkaz na Studijní materiály a pak Instruktá?ní videa. Je to video ?VZ HZS ČR v Brně, podle kterého se teoreticky seznámíte s novou dýchací technikou a naučíte se vzorově provádět u?ivatelskou kontrolu. Během svátků proběhne praktické ?kolení jednotky, proto potřebuji, aby ka?dý z Vás měl jisté povědomí o přístroji. Přístroj na videu je sice trochu jiný typ, ale ovládání je toto?né.
23.12. 2013Dnes byla jednotka SDH Kuklík kompletně vybavena novými přetlakovými dýchacími přístroji fy Dräger. Sadu čtyř nových přístrojů zakoupila a jeden zapůjčila pro hasiče Obec Kuklík z dotací Kraje Vysočina, dotace ŘLP ČR s.p. a rozpočtu obce pro zásahovou jednotku. Instalace do vozidla proběhne mezi vánočními svátky. V?em jmenovaným subjektům velice děkuji za celou zásahovou jednotku. Věcné prostředky budou vyu?ity ke zvý?ení bezpečnosti nás v?ech. Velitel.
09.12. 2013Do fotogalerie byly přidány se svolením SDH NMnM jejich snímky z po?áru stavení v obci Kadov.
20.11. 2013Terminály Matra jsou opět zařazeny na vozidle. Dnes rovně? proběhlo seřízení přijímače radiového signálu pro spu?tění sirény komisařem spojové slu?by HZS ?ďár n.S.
11.11. 2013Terminály Matra jsou dočasně z vozidla odebrány, probíhá jejich pravidelné překódování pro zaji?tění bezpečnosti provozu z hlediska zamezení odposlechu nelegálními hackery..
25.10. 2013Závada na spojení se sirénou byla odstraněna, listopadová zkou?ka pak proběhla v pořádku.
05.10. 2013Podle sdělení na?ich občanů nehoukala na?e siréna při první středeční celostátní pravidelné zkou?ce. Na odstranění příčiny závady pracují spojaři krajského ředitelství HZS Kraje Vysočina v Jihlavě. Závada není ani na na?í siréně ani na jejím elektronickém dálkovém ovladači, umístněném v na?í hasičárně a ovládaném radiovým signálem z krajského operačního střediska HZS.
05.10. 2013Dovoluji si touto cestou poděkovat v?em členům na?eho sboru za účast při posledních rozloučení s na?imi kamarády Honzou Závladským ze Sně?ného a Petrem Kadlecem z Daňkovic.
14.09. 2013Poslední rozloučení s na?ím kamarádem, bratrem Honzíkem Závladským ze Sně?ného, který nás tento týden náhle opustil, se koná ve čtvrtek 19.září v 13:30 hod ve smuteční síni v Novém Městě na Moravě. Odjezd členů na?eho sboru bude v 12:45 hod od hasičárny na?í cisternou, účast na pietním aktu bude v uniformách.
14.09. 2013Po povodni v červnu na?e obec z daru ŘLP ČR zakoupila pro zásahovou jednotku vysoce výkonné plovoucí čerpadlo a několik drobných, ale potřebných věcí jako dopravní ku?el a D-krtek. Čerpadlo lze vyu?ít nejen pro odčerpávání zneči?těné vody při různých událostech, ale vzhledem ke svému vysokému výkonu i při doplňování vody do na?í cisterny, je-li nízký stav vody ve zdroji. Samozřejmě touto cestou děkujeme dárci za poskytnuté finanční prostředky v celkové hodnotě 50 tis. korun.
03.06. 2013Pravidelná měsíční zkou?ka sirén, která se koná v?dy první středu v měsíci, bude ve středu 5. června 2013 zru?ena z důvodu povodní v Čechách a hlavním městě Praze. O zru?ení akustické zkou?ky koncových prvků varování a vyrozumění rozhodl Krizový ?táb generálního ředitelství HZS ČR. Do fotogalerie doplním i snímky z budování protipovodňových zdí v Praze, kterých se v těchto dnech účastnil i odřad HZS JmK Brno a také na?i bratři ze SDH Nové Město na Moravě.
27.05. 2013Upozorňuji členy jednotky, ?e po dobu prací na fasádě budovy Obecního úřadu bude na?e CAS stát v Koutě. Zásahové obleky budete mít dle Va?eho uvá?ení buď přímo ve vozidle nebo v klubovně, kam v případě výjezdu k události nejrychlej?í strojník přijede. Bude se jednat jen o malé zdr?ení. V?e případně upřesníme a doře?íme. Velitel.
27.05. 2013V soutě?i po?árních dru?stev v Daňovicích jsme obsadili výborné druhé a velmi pěkné páté místo z celkových ?esti. Naprosto vyrovnanou soutě? vyhráli zcela zaslou?ené daňkovičtí hasiči v bezkonkurenčním čase 50 vteřin v útoku. Za výbor SDH děkuji v?em soutě?ícím sestrám a bratřím hasičům za odpovědný přístup,píli při tréninku a samozřejmě skvělé umístění. Foto z akcí doplníme co nejdříve.
27.05. 2013Soutě? v po?árním sportu v Novém Městě na Moravě, kde jsem doplňovali početní stav bratrů ze Studnic, skončila vítězstvím mar?ovických sportovců. Na?e smí?ené dru?stvo skončilo na pěkném 13. místě z celkových 19. mu?ských, po kvalitním výkonu v obtí?ných podmínkách na kluzkém, mokrém tartanu atletického hři?tě.
01.05. 2013Do České republiky dorazí silné bouřky a lijáky. V středu před nimi na svých internetových stránkách varoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Bouřky jsou očekávány od čtvrteční 15. hodiny, výstraha platí a? do pátečních 09:00 hodin a to pro v?echny kraje, zejména v?ak pro Jihomoravský a Vysočinu.
29.04. 2013Rozhodnutím ze dne 26. dubna 2013 generální ředitel HZS ČR ru?í akustickou zkou?ku sirén dne 1. května 2013. Tato zkou?ka se ru?í bez náhrady a týká se v?ech koncových prvků varování zařazených do jednotného systému varování a vyrozumění.
17.04. 2013Doplnění jednatele a starosty SDH: V rámci akce "Čistá Vysočina", resp. po ní, uklidíme i sněhovky. Pokud nám to ov?em počasí dovolí.
03.04. 2013Pravidelná zkou?ka na?í sirény, spou?těné rádiovým signálem z krajského operačního a informačního střediska (KOIS) HZS Kraje Vysočina v Jihlavě, proběhla v první dubnovou středu bez závad.
30.03. 2013Výstraha ČHMÚ: Během noci na neděli očekáváme od jihu sně?ení, které bude místy trvalé a vydatné. Na východě území bude v polohách pod 700 m místy přechodně pr?et nebo padat dé?? se sněhem. Srá?ky budou od jihu slábnout a ustávat a? během noci na pondělí. Za noc ze soboty na neděli a nedělní den napadne na jihu Čech, Českomoravské vrchovině, na Moravě a ve Slezsku 10 a? 20 cm, v Jeseníkách a Beskydech 20 a? 50 cm nového, mokrého a te?kého sněhu sněhu.
05.03. 2013Děkuji členům na?í jednotky za hojnou účast při výjezdu k pátrací akci na Třech Studních. Je třeba si uvědomit, ?e předev?ím pro seniory a malé děti je v takovémto počasí osudné zabloudit v terénu a čas jejich ?ivota se pak odměřuje na několik desítek minut nebo málo hodin. Proto je taková pátrací akce vyhla?ována okam?itě po oznámení o pohře?ování, nečeká se na dal?í, podrobná ?etření PČR. Více naleznete v odborné přípravě jednotky - pátrací akce. Je jednou z tzv. typových činností IZS.
11.02. 2013Výstraha ČHMÚ: Počasí v České republice bude mít v započatém týdnu ryze zimní charakter, na na?em území bude od úterka a? do středečního večera intenzivně sně?it a teploty se budou dr?et pod nulou. Místy napadne a? 15 centimetrů nového sněhu, na Českomoravské Vysočině k tomu přibyde silný vítr místy s nárazy kolem 15-20 m/s, díky kterému se budou tvořit sněhové jazyky a závěje. Fronta postupuje netradičním způsobem od jihovýchodu na západ a bude ve středu doprovázena oteplením a ledovkou.
04.01. 2013Pravidelná zkou?ka sirény, první v tomto roce, proběhla bez závad. Děkuji pozorným občanům, kteří si zkou?ek v?ímají a hlásí mi případnou poruchu.
31.12. 2012Do funkce ředitele Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina bude k datu 1. ledna 2013 jmenován plk. Ing. Petr Bene?. Ve funkci tak nahradí plk. Ing. Miroslava ?imona, který k 31. prosinci 2012 odchází po dvaačtyřiceti letech slu?by do důchodu. ?edesátiletý plk. Bene? je absolventem Vysoké ?koly zemědělské. U Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina pracuje od roku 2001. Od roku 2002 působí jako ředitel odboru ochrany obyvatelstva a krizového řízení.
13.12. 2012Dnes vydal ČHMÚ tuto zvlá?? varovnou výstrahu na extrémní stupeň nebezpečí: od 14.12.2012 23:00 do 16.12.2012 15:00 se budou na celém území ČR vyskytovat de??ové srá?ky, které ve spojení se silným předcházejícím mrazem, budou vytvářet ledovku.
07.11. 2012Dnes jsme od HZS kraje Vysočina formou zápůjčky obdr?eli dva digitální terminály Matra. Proto?e jsou to pro nás po u?ivatelské stránce zcela nové vysílačky, připomínám členům jednotky, ?e v sobotu 10.11. v 18 hod v klubovně SDH se koná ?kolení v obsluze těchto přístrojů.
01.11. 2012Dnes zasáhne Vysočinu a hřebeny hor silný, nárazový vítr o rychlosti a? 110 km/h, spojený s de?těm. Výstraha ČHMÚ platí a? do večerních hodin.
01.11. 2012Děkuji v?em členům SDH Kuklík za pomoc při stavění sněhovek. Sud jsme pro malou pozděj?í účast nenačínali, necháme si ho na valnou hromadu.
05.10. 2012Ve středu u nás byla prostřednictvím HZS Kraje Vysočina provedena revize elektroinstalace a funkce sirény. Nebyly shledány vá?né závady. Rovně? pravidelná zkou?ka sirény proběhla bez závad.
06.09. 2012V současné době probíhá ve spojovacím oddělení PČR programování přenosných vysílaček, přesněji terminálů Matra G2, pro pou?ití v dobrovolných jednotkách po?ární ochrany. Dvě takové vysílačky bude mít bezplatně zapůjčena i na?e obec, resp. její zásahová jednotka. Cena jednoho tohoto terminálu je kolem 70 tis.Kč. Systém Matra-Pegas tvoří digitální, plně ?ifrovanou rádiovou sí? jednotek integrovaného záchranného systému a umo?ní nám komunikovat i s Policií ČR a zdravotnickou záchrannou slu?bou.
06.09. 2012Pravidelná zkou?ka sirény v září proběhla bez závad. A jak bylo před týdnem dne 27.8. při po?áru v hostinci na Milovech patrno, siréna funguje i při vyhlá?ení po?árního poplachu.
27.08. 2012Do na?í CAS jsme pořídili dnes sadu vakuových dlah jako součást rozsáhlého zdravotnického vybavení.
18.07. 2012Dnes byla zrealizována revize na?í dýchací techniky od fy SDTZ Veselý. Zároveň jsme pořídili k na?im dýchacím přístrojům dvě nové masky Dräger Panorama Nova s uchycením na tzv. kandahár pro přilby Gallet. Nebudeme tak muset nyní při sundávání masek zaroveň sejmout i přilby.
18.07. 2012Je nainstalováno odsávání od výfuku na?í CAS. Pro strojníky nyní připomínám, ?e před startem vozidla je třeba spustit odvětrávání, tlačítko se nachází vedle rozvodu dobíjení a tlakování. Děkuji moc hasičům, kteří se na poměrně náročné montá?i se mnou podíleli. Velitel.
04.07. 2012Přidáno mnoho fotek....
03.07. 2012Český hydrometeorologický ústav prodlou?il výstrahu na velmi silné bouřky, provázené přívalovými lijáky a kroupami a? do neděle a to na celém území ČR. Vzhledem k nasycenosti povodí a vodních toků mů?e dojít rovně? k lokálním povodním.
03.06. 2012Děkuji jménem svým, starosty obce a starosty hasičů v?em, kteří se v uplynulém období účastnili při poměrně náročných úpravách na?í obecní budovy a hasičské zbrojnice. V pátek jsme uklidili gará?, doinstalovali vodu se dřezem a zbývá nám tak do setkání rodáků jen namontovat odsávání od výfuku na?í CAS.
03.05. 2012Doplnil jsem mnoho fotek do galerie, jednak ze zásahu a jednak z prací na hasičárně.
02.05. 2012V pátek 4.5.2012 budou probíhat patrně závěrečné terénní úpravy kolem budovy OÚ a celkový úklid. O uplynulém víkendu jsme k vybudovanému tarasu postavili boudu na nejen hasičské věci a začali provádět terénní úpravy.
02.05. 2012Květnová zkou?ka sirény proběhla bez závad.
23.04. 2012Základ pro taras jsme během pátku a soboty úspě?ně zbudovali včetně betonu, ve čtvrtek od rána jej budeme stavět. Kdo mů?ete, přijďte nám pomoci, začínáme ráno v osm. A kdyby nás bylo na stavění náhodou moc, kolem je dal?í práce dost a dost. Za SDH i obec Kuklík děkuje předem velitel SDH.
20.04. 2012Jak si mnozí z Vás jistě v?imnuli, probíhají neustále rozsáhlé práce na úpravách na?í hasičské zbrojnice, resp. budově OÚ. Tento týden byla namontována nová okna a rovně? jsme se prokopali zdí a základem budovy z gará?e, na?li jímku a napojili odtok vody z klubovny a gará?e do ní. Ka?dý pátek od čtyř hodin probíhají dal?í a dal?í práce, tento víkend začneme budovat taras vedle gará?e, kam posléze přijde umístnit sklad materiálu. Prosíme Vás o pomoc nejen u této akce. Děkujeme, velitel SDH.
30.03. 2012O tomto víkendu bude vát velmi silný vítr a? o rychlosti 100 km/h, jak uvedl ČHMÚ. Je vydaná výstraha na vysoký stupeň nebezpečí, pramenící z tohoto jevu. Nad 300 m nadmořské vý?ky bude sně?it a v neděli ráno se vyskytne i náledí. A ani předpověď na Velikonoce není příznivá, koledníci budou pravděpodobně drkotat zuby....
28.03. 2012Dnes jsme absolvovali pravidelnou roční STK na?í CAS ve ?ďáře nad Sázavou. Kontrola dopadla velmi dobře.
11.02. 2012Dnes v noci opět hořelo, tentokrát dílna na Samotíně. Po?ár likvidovala jednotka SDH Sně?né, HZS ?ďár n/S a JSDH Svratka. Na?í jednotce pro závadu na svolávacím systému poplach nemohl být vyhlá?en. Stejná závada postihnula i Sně?né, tam houkala pouze siréna. Na odstranění této nepříjemnosti se pracuje.
10.02. 2012Vlna silných mrazů bude vrcholit koncem tohoto týdne, kdy podle předpovědi ČHMÚ mohou v mrazových kotlinách teploty klesat pod -40 °C. Mohl by tak padnou teplotní rekord z roku 1929. V polovině pří?tího týdne by se pak mělo pozvolna oteplit a? na denních -5 st.C.
10.02. 2012Byly přidány dal?í fotky z po?áru v Borovnici.
01.02. 2012Pravidelná zkou?ka sirén dnes proběhla bez závad.
08.01. 2012Členové jednotky dnes obdr?eli SMS o vyhlá?ení poplachu v novém formátu. Ve zprávě se vyskytnuly i tyto dvě zkratky, jejich? smysl jsme neznali a to JPO:1 a TPO:1. Tyto zkratky znamenají: JPO = počet jednotek po?ární ochrany, TPO = počet techniky jednotky po?ární ochrany. V na?í obci je jedna jednotka po?ární ochrany a k po?áru byl vysláno jedno vozidlo, proto je to tak, jak je vý?e uvedeno. Informace o zásahu naleznete rovně? na http://www.pozary.cz/clanek/50616-v-krizankach-horela-garaz/
04.01. 2012UPOZORNĚNÍ ČHMÚ NA EXTRÉMNÍ STUPEŇ NEBEZPEČÍ: V noci na čtvrtek zasáhne Česko mohutný vítr, který na horách mů?e dosáhnout a? síly orkánu. Frontální systém přijde od Velké Británie stejně jako před pěti lety ničivý orkán Kyrill. Britové jej tentokrát pojmenovali Andrea. Vítr bude v nárazech dosahovat i v ni??ích polohách
75 a? 110 km/h, na hřebenech hor a? 130 km/h. Nad 600 m se budou během dne tvořit sněhové jazyky, na horách závěje.

27.12. 2011Členové jednotky prosím o to, aby věnovali pozornost tomuto odkazu na webu HZS JmK: http://www.firebrno.cz/zkratky-pouzivane-v-sms . Jak sami uvidíte, jedná se o vyu?ití technologie, která umo?ní do SMS o vyhlá?ení poplachu vtěsnat více informací, např.o místě zásahu, či adrese, okolnostech apod. Nový tvar zpráv nám pak začne KOIS HZS Kraje Vysočina zasílat neprodleně na vy?ádání, tedy jakmile budu mít jistotu, ?e víte, oč jde. Bli??í informace Vám sdělím na vánočním posezení. Velitel jednotky.
24.12. 2011Krásné pro?ití svátků vánočních v?em na?im hasičkám, hasičům a jejich rodinám si dovoluje popřát velitel SDH a jednotky SDH Kuklík Bohdan Kalina.
18.12. 2011Na základě na?í ?ádosti proběhne pro dal?ích 5 členů zásahové jednotky základní odborná příprava obsluhy motorových pil,se začátkem v neděli 8.1.2012 v 8:30 h na CPS ve ?dáru nad Sázavou.Sebou si vezměte psací potřeby,(USB flash disk-není nutný, je ale vhodný).

15.12. 2011Do funkce ředitele územního odboru ?ďár nad Sázavou HZS Kraje Vysočina byl dnes jmenován plk. Ing. Vladimír Sobotka. Plk. Sobotka se narodil v roce 1965. K profe­sionálním hasičům do ?ďáru nad Sázavou nastoupil dne 1.3.1987. Za více ne? čtyřiadvacet let svého působení ve slu?bách hasičů pro?el řadou funkcí. V poslední době působil jako vy?etřovatel příčin vzniku po?árů na územním odboru a později na krajském ředitelství, ale také i na stavební prevenci.
15.12. 2011Meteorologové ve čtvrtek varovali před velmi silným větrem, který nad Českou republiku přivane v pátek dopoledne a setrvá do sobotního dopoledne. Na hřebenech hor by v nárazech mohl dosáhnout rychlosti na 125 kilometrů v hodině, co? znamená sílu orkánu. V sobotu se k větru přidají i sněhové přeháňky a v polohách nad 600 metrů nad mořem se mohou tvořit sněhové jazyky. Během víkendu by mohlo na některých místech na horách napadnout a? 40 centimetrů sněhu.

02.11. 2011Pravidelná zkou?ka sirén tentokrát v na?í obci proběhla bez závad. K předchozímu výpadku do?lo díky chybě na spojovém oddělení krajského operačního střediska HZS kraje Vysočina, které sirénu spou?tí.
01.11. 2011V sobotu 5.11.2011 v 8:30 hod se sejdeme u po?ární zbrojnice a budeme v na?í obci instalovat sněhové zábrany, přemís?ovat nová posezení od Jirky Kocandy tak, aby nedo?ly v zimě k úhoně při prohrnování a pravděpodobně je?tě uklídíme jistý nepořádek v obci. Občerstvení jsme samozřejmě zajistili a budeme rádi za ka?dou pomoc. Předem v?em děkuje jak velitel, tak i starosta SDH Kuklík.
09.09. 2011Pondělní krupobití na Kuklíku bylo pouhým odvarem proti tomu, co potkalo obec Rokytno. Zde padaly kroupy o průměru 5 cm, které poničily takřka v?echny eternitové střechy, vytloukly okna a poničily zaparkované automobily. Ve Slavkovicích blesková povodeň s bahnotokem z polí vytopila mateřskou ?kolu do vý?e prvního patra. V Novém Městě na ul. ?ďárská teklo po silnici 1 metr vody. V Ostrově nad Oslavou byl vyhlá?en 3. stupeň povodňové aktivity na řece Oslavě.
09.09. 2011Pozorní občané si jistě v?imli, ?e tuto středu neproběhla pravidelná zkou?ka sirén. Na odstranění původce nespu?tění sirény pracujeme se spojaři HZS.
14.08. 2011Východní část země zasáhnou v pondělí silné bouřky s přívalovými de?ti. Napr?et mů?e a? 40 mm srá?ek, jinde se srá?kové úhrny budou pohybovat od 5 do 25 mm.Počasí v Česku bude v pondělí ovlivňovat od západu studená fronta, která se postupně přesune k severovýchodu. Výstraha platí pro Pardubický, Olomoucký, Moravskoslezský, Zlínský, Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina.18.07. 2011Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina s hlubokým zármutkem oznamuje, ?e dne 14. července 2011 v ranních hodinách ve věku 59 let zemřel po krátké, velmi tě?ké nemoci plk. Ing. Josef Ryba, ředitel územního odboru ?ďár nad Sázavou, HZS kraje Vysočina. S Josefem Rybou se naposledy rozloučíme ve středu dne 20. července ve 14 hodin ve farním kostele sv. Bartoloměje v Radostíně nad Oslavou.

12.07. 2011Upozornění ČHMÚ na vysoký stupeň nebezpečí: V bouřkách se ojediněle vyskytnou přívalové srá?ky, kroupy a silný
nárazový vítr, předev?ím na Českomoravské Vysočině. Platnost výstrahy je do 06:00 hod 14.7.2011.

27.06. 2011Během posledních dvou týdnů dochází na hasičských stránkách k častým výpadkům, kdy se nezobrazují texty. Bohu?el je to chyba na straně poskytovatele, se kterou my jako u?ivatelé nemů?eme nic udělat.Doufejme, ?e výpadky resp. jejich důvody budou odstraněny a web bude nadále dobře fungovat jako poslední dva roky. Děkujeme za pochopení. Velitel a Ondra.
24.06. 2011O zásahu na Buchtově Kopci při sprchování kopule radaru je mo?no dočíst se i na stránkách www.zdarskevrchy.cz, stejně jako o jiných regionálních akcích.
21.06. 2011UPOZORNĚNÍ ČHMÚ: Ve středu odpoledne se ojediněle vyskytnou intenzivní bouřky,
doprovázené kroupami, vydatněj?ími srá?kami a nárazy větru kolem 70 km/h.

01.06. 2011Pravidelná středeční zkou?ka na?í sirény proběhla bez závad. Na obecním úřadu byla nedávno instalována nová rozhlasová ústředna, která umo?ňuje vysílání jednotlivých druhů poplachů elektronicky pomocí na?eho místního rozhlasu. Jednotlivé tóny jsou popsány na stránkách na?eho SDH.
01.06. 2011Na?e smí?ené kuklícké a studnické dru?stvo se v nedělním klání v po?árním sportu v obci Petrovice umístnilo na krásném 12. místě z celkových 18. dru?stev. Vzhledem k na?emu věkovému průměru a k tomu, ?e jsme pouze jednou nacvičovali pro nás neznámou disciplínu, se jedná o skvělý výsledek. Foto bude dodáno do galerie.
31.05. 2011Je v platnosti informace ČHMÚ o výskytu nebezpečného jevu velmi silné bouřky - vysoký stupeň nebezpečí na celém území ČR.
27.05. 2011V neděli 29.5.2011 v 8 hod za areálem lesnického učili?tě v Petrovicích se koná soutě? v po?árním sportu okrsku SDH Nové Město na Moravě. V rámci vzájemné výpomoci pomů?eme na?im studnickým bratrům i my jako doplňující členové dru?stva. Kdo chce, mů?e nás přijít podpořit a shlédnout, jaký je vlastně rozdíl mezi po?árním sportem a námi prováděnou soutě?í.
15.05. 2011V sobotu 14.5.2011 v odpoledních hodinách proběhlo přeshraniční cvičení jednotek SDH Kuklík, Studnice a Rokytno na téma po?ár chaty s doplňováním vody pomocí dálkové dopravy. Po zdárném ukončení cvičení se konalo přátelské posezení u studnické hasičky při opečené kýtě a pivu s na?imi kolegy se sousedního okrsku.
15.05. 2011V neděli 8.5.2011 proběhlo v dopoledních hodinách cvičení jednotek SDH Sně?né,Kuklík a Daňkovice na téma po?ár su?ičky obilí v areálu ZD Sně?né. Během průzkumu byly nalezeny dvě osoby, přičem? jednu - spadenou s sile, bylo bylo nutno vyprostit za pomoci nastavovacích ?ebříků a lezecké výbavy. Zároveň bylo zaji?těno doplňování vody dálkovou dopravou a vyzkou?eny podzemní hydranty v obci.
12.05. 2011Je v platnosti předpovědní výstra?ná informace na silné bouřky pro celé území České republiky.
Platnost: od 12.05.2011 12:00 do 13.05.2011 00:00
10.05. 2011POZOR, ZMĚNA ČASU!!!!!V sobotu dne 14.5.2011 v 16:30 hod proběhne v obci Studnice "přeshraniční" cvičení jednotek SDH Kuklík, Studnice a Rokytno - po?ár chaty. Po ukončení cvičení je na Studnicích u hasičky připraveno občerstvení a to nejen pro zasahující hasiče, ale i pro ostatní členy na?ich sborů a proto se přijďte podívat a posedět.
06.05. 2011SDH Kuklík zve v?echny občany, hasiče a přátele obce Kuklík k dne?nímu pálení čarodějnice, které bylo kvůli nepřízni počasí minulý týden nutno odlo?it.
03.05. 2011UPOZORNĚNÍ ČHMÚ: Během noci se bude ojediněle, na horách místy, tvořit náledí.

30.04. 2011Pálení čarodejnic anebo spí?e dozvuky pálení se z důvodu nepřízně počasí bude konat o pří?tím víkendu v pátek 6.5.2011 od 19 hod na Junově kopci. Přijďte v hojném počtu, jste srdečně zváni, občerstvení zaji?těno. Pořadatelé.
27.04. 2011Ve čtvrtek 28. dubna v 16:00 hod je u hasičárny sraz na přípravu a stavbu čarodejnice.
24.04. 2011UPOZORNĚNÍ ČHMÚ: Na východě a severovýchodě Moravy a ve Slezsku se mohou
ojediněle vyskytnout vydatněj?í srá?ky.

06.04. 2011Dne?ní pravidelná měsíční zkou?ka sirény proběhla jako obvykle bez závad.
31.03. 2011Pro organizační potí?e ze strany Okresního sdru?ení hasičů ČMS jsme museli odlo?it připravované zkou?ky z odbornosti Hasič 2. a 3. stupně. O náhradním termínu Vás budu včas informovat.
17.03. 2011Silné sně?ení zasáhne od pátečního podvečera a? do sobotního rána východ Čech a západ Moravy. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) vydal v této souvislosti výstrahu pro Pardubický, Královéhradecký, Olomoucký kraj a pro Vysočinu. V souvislosti se srá?kami a vznikající sněhovou pokrývkou očekává ČHMÚ i vzestup hladin men?ích toků s tím, ?e mů?e být dosa?en i první povodňový stupeň.
16.03. 2011V sobotu dne 19.3. v 18 hod v po?ární zbrojnici se koná valná hromada na?eho sboru dobrovolných hasičů. Občerstvení jest zaji?těno a účast v uniformách vítána.
07.03. 2011Upozornění pro členy jednotky: Z důvodu snahy o maximální úspory finančních prostředků, je dočasně zru?eno vyhlá?ení poplachu pomocí ADMS. Zůstávají pouze SMS a případně siréna. Dle sdělení ředitele odboru operačního řízení a komunikačních a informačních systémů HZS kraje Vysočina plk. Mgr. Jiřího Němce by toto opatření nemělo mít dlouhého trvání.

04.03. 2011Dne 2.dubna 2011 v 13 hod proběhnou v na?í hasičské zbrojnici zkou?ky pro členy sně?enského okrsku v odbornosti Hasič 2. a 3.stupně. Ty, kdo? splňují po?adavek na minimální dobu členství 5 let v SDH jako nutnou podmínku pro účast, budu v krátké době kontaktovat a poskytnu jim ?kolící materiály, resp. provedeme ?kolení.
04.03. 2011Pravidelná středeční zkou?ka sirény na na?í hasičské zbrojnici proběhla bez závad.
21.02. 2011Od sobotního odpoledne 19.2.2011 je na?e CAS 25 RTHP po provedených pracích opět v pohotovosti k výjezdu.
09.02. 2011V současné době je na?e CAS 25 dočasně vyřazena z výjezdu, pracujeme na celolaku vozidla.
05.02. 2011Ondra dnes vlo?il do sekce "O sboru - dokumenty" článek o ?ivotě bratra Řepiského a do sekce "Zásahová jednotka - dokumenty" novou kompletní vyhlá?ku obce Kuklík - po?ární řád, včetně příloh.
04.02. 2011Na?e obec má nové internetové stránky: www.obeckuklik.cz
02.02. 2011Českou republiku zasáhne v pátek a zejména v sobotu silný nárazový vítr, který bude vát v Čechách, na Vysočině a na severní Moravě. Na horách dosáhne síly vichřice.
26.01. 2011Dne 23. ledna 2011 zemřel JUDr. Miroslav Řepiský, bývalý předseda Federálního výboru svazu po?ární ochrany, nositel nejvy??ích hasičských vyznamenání, včetně titulu Zaslou?ilý hasič a Řádu českého hasičstva a v neposlední řadě velký přítel nejen hasičů, ale i občanů na?í obce. Na poslední rozloučení s tímto velikánem po?ární ochrany a zakladatelem vysokého ?kolství v tomto oboru v českých zemích, odjí?díme do obce Ole?ná jako sbor tuto sobotu v 9:15 hod od na?í hasičské zbrojnice.
14.01. 2011Zde naleznete informace o ničivém včerej?ím po?áru v Brně. http://www.pozary.cz/clanek/37927-videa-v-brne-shorela-trznice-byl-vyhlasen-treti-stupen/
12.01. 2011Výstraha ČHMÚ na extrémní stupeň nebezpečí: Vzhledem k výraznému oteplení v kombinaci s vysokými srá?kovými úhrny ve formě de?tě očekáváme zrychlené odtávání sněhové pokrývky, které způsobí výrazné vzestupy hladin toků zejména na západě a jihozápadě Čech, s dosa?ením 2. a 3. SPA. Mno?ství srá?ek se bude do pátečního rána pohybovat mezi 20 a? 40 mm.
24.12. 2010Upozornění ČHMÚ na vysoký stupeň nebezpečí: V Čechách mů?e během noci napadnout 5 a? 10 cm, na horách a? 20 cm nového
sněhu. Toté? i během zítřka. Místy se budou tvořit sněhové jazyky, na horách i závěje. Na východě
se bude zpočátku tvořit ledovka a náledí.

10.12. 2010Upozornění ČHMÚ na vysoký stupeň nebezpečí: Na severovýchodě území napadne v noci z pátku a během soboty kolem 10-20 cm nového
sněhu. Od vy??ích poloh se budou tvořit sněhové jazyky, na horách i závěje,
ojediněle ledovka.

05.12. 2010Upozornění ČHMÚ na vysoký stupeň nebezpečí: Při mrznoucích srá?kách se bude tvořit ledovka. V polohách nad 600 m se budou při silněj?ím větru zpočátku tvořit sněhové jazyky.

21.11. 2010Děkuji moc za SDH a obec Kuklík v?em malým a star?ím hasičům, kteří se dnes zúčastnili či?tění kanalizačních propustí po celé na?í obci. Byla to práce hodně ?pinavá a tě?ká, ale velmi prospě?ná a mnohde i nutná, ne-li akutní. Tato akce byla kvalifikována jako výjezd jednotky k mimořádné události. Je?tě jednou Vám v?em děkuji. Velitel jednotky a SDH Bohdan Kalina.
18.11. 2010V neděli po deváté hodině dopolední budeme pomocí na?í CAS 25 MTHP provádět výplach propustí kanalizace po celé na?í obci. Kdo mů?ete, patřičně se vzhledem k počasí a povaze práce oblečte a přijďte nám pomoci.
Děkujeme. Zásahová jednotka.
11.11. 2010UPOZORNĚNÍ ČHMÚ NA EXTRÉMNÍ STUPEŇ NEBEZPEČÍ: Rychlost větru bude v noci ze čtvrtak na pátek a během dne dosahovat v nárazech 60 a? 90 km/h, na horách 120 a? 145 km/h, na hřebenech Krkono? ojediněle a? 150 km/h. Větrné počasí souvisí s přechodem výrazného frontového systému přes na?e území, němečtí meteorologové pojmenovali tlakovou ní?i, která bude mít proudění větru na svědomí, Carmen.
10.11. 2010Poučný článek si přečtěte na tomto odkazu: http://www.pozary.cz/clanek/34552-rozvaha-a-klid-uz-kdysi/
29.10. 2010UPOZORNĚNÍ ČHMÚ: V sobotu a v neděli na Českomoravské vrchovině a na hřebenech hor na severu a východě území bude vítr v nárazech dosahovat rychlosti 80 a? 125 km/h.
25.09. 2010VÝSTRAHA ČHMÚ:
Nad Alpami se prohloubí tlaková ní?e, která bude jen zvolna postupovat k severu.
Dnes večer očekáváme od jihu trvalý dé??, který bude pokračovat i v neděli, na severu území je?tě v noci na pondělí. Srá?kové úhrny budou dosahovat místy 20 a? 40 mm, ojediněle a? 50 mm za 24 hodin. Mno?ství srá?ek budeme průbě?ně upřesňovat.
01.09. 2010Pravidelná zkou?ka sirén proběhla i dnes bez závad. Včera byla podrobena pravidelné revizi celková elektroinstalace a elektronická instalace dálkového rádiového spou?tení sirény odbornou firmou, pověřenou spojovým oddělením HZS kraje Vysočina. Pracovníci firmy zde neshledali vá?né závady.
31.08. 2010VÝSTRAHA ČHMÚ NA EXTRÉMNÍ STUPEŇ NEBEZPEČÍ: Do středy rána očekáváme v oblasti Jeseníků a Beskyd dal?ích 20 a? 60 mm srá?ek. Ve středu přes den do oblasti Beskyd napr?í je?tě 10 a? 40 mm, srá?ky v?ak budou během dne postupně ustávat.
Zároveň bude zesilovat severní a? severozápadní vítr, který v úterý a ve středu bude dosahovat rychlosti 6 a? 10 m/s, místy v nárazech 15 a? 20 m/s, na Českomoravské vrchovině, horách na severovýchodě a ojediněle i jinde kolem 25 m/s (kolem 90 km/h).
30.08. 2010Dne 1. září 2010 od 12.00 do 12.15 hodin bude provedena pravidelná akustická zkou?ka sítě poplachových sirén Hasičského záchranného sboru (HZS), a to zku?ebním nepřeru?ovaným tónem v trvání 140 sekund v celém kraji Vysočina.
Přezkou?ení poplachových sirén HZS slou?í ke kontrole systému varování obyvatelstva před hrozícím nebo ji? vzniklým nebezpečím, v důsledku mimořádné události, popřípadě krizové situace a postupnému získávání návyku činnosti občanů na varovné signály HZS.

25.08. 2010Ole?nici u Blanska v úterý ve večerních hodinách zasáhla silná větrná smr??. Větrný vír s parametry tornáda napáchal značné ?kody, trhal střechy a způsobil i pád stromu na silnici.
Tornádo po?kodilo mimo jiné střechu kulturního domu a střechy rodinných domků. Největ?í ?kody jsou v ulici Dolní Vejpustek, kterou před několika lety postihla povodeň. Vichr také zvedl hladinu místního potoka a na toku byl vyhlá?en první stupeň povodňové aktivity.

19.08. 2010Do fotogalerie byly vlo?eny dal?í fotky ze ?ivota SDH Kuklík.
29.07. 2010VÝSTRAHA ČHMÚ:
Přes Moravu a Slezsko bude postupovat k severovýchodu frontální vlna.
Na frontální vlně se vyskytnou intenzívní srá?ky. Během noci z 29.7. na 30.7. spadne hlavně na Vysočině, Moravě a ve Slezsku 10 a? 40 mm, ojediněle a? 60 mm srá?ek. Během dopoledne budou srá?ky slábnout.
11.07. 2010VÝSTRAHA ČHMÚ
Ve velmi teplém jihozápadním proudění postoupí do střední Evropy během úterý brázda nízkého tlaku vzduchu. Během středy se obnoví příliv velmi teplého vzduchu.
Od soboty do odvolání budou odpolední teploty vzduchu v Čechách vět?inou dosahovat 32 a? 36 st.C. Na Moravě a ve Slezsku se maximální teploty budou pohybovat od 29 do 33 st.C. K přechodnému slabému ochlazení dojde pravděpodobně v jihozápadní polovině Čech v úterý a na celém území ve středu.
30.06. 2010Včera na Harusově Kopci proběhlo dlouho plánované taktické cvičení jednotek IZS, které prověřilo tyto slo?ky pro případ pádu dopravního letadla. Cvičení se zúčastnily sbory zařazené ve druhém stupni po?árního poplachu a nacvičovaly součinnost s leteckou záchrannou slu?bou.Základními údaji pro vyhlá?ení poplachu bylo třicet potenciálně zraněných či usmrcených osob v letadle a odstranění nebo zmírnění následků úniku 600 kg vysoce hořlavého leteckého paliva.
11.06. 2010UPOZORNĚNÍ ČHMÚ NA VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ: Ve východních Čechách a na Moravě a ve Slezsku lze očekávat tropické teploty i během zítřej?ího dne. V neděli se odpoledni teploty budou udr?ovat do 25 st.C. Zítra (12. 6.) v odpoledních a večerních hodinách se budou místy vyskytovat bouřky, intenzivněj?í v jihovýchodní polovině území. V bouřkách se ojediněle budou vyskytovat přívalové srá?ky s krátkodobými úhrny kolem 40 mm (tj. 40 l na m2), kroupami a nárazy větru od 20 do 25 m/s (70 a? 90 km/hod.
06.06. 2010Soutě? hasičských dru?stev, kterou jsme letos pořádali na Kuklíku,vyhrála v kategorii mu?i i ?eny dru?stva SDH Sně?né. Druhá místa v obou kategoriích patří na?im dru?stvům, přičem? navíc mu?i - veteráni obsadili krásné čtvrté místo. V?em blahopřejeme a děkujeme za maximální nasazení a úsilí při přípravě a soutě?i. Rovně? velmi děkujeme v?em, kteří se starali o to, aby soutě? mohla vůbec proběhnout a o nezbytný servis, který se soutě?í souvisel.
03.06. 2010Dnes v 8:22 hod byl pro jednotky HZS Blansko,SDH Černá Hora,SDH Jedovnice,SDH Bořitov,SDH Petrovice (BK),SDH Sloup,SDH Senetářov vyhlá?en zvlá?tní stupeň poplachu v rámci vyslání sil a prostředků do hasebního obvodu PS ?idlochovice při odstraňování následků přívalových de??ů. Naposledy byl zvlá?tní stupeň poplachu vyhlá?en při po?áru hradu Pern?tejn.
03.06. 2010S ohledem na aktuální hydrometeorologickou situaci, zejména na území Moravy a Slezska, byla včera zru?ena na celém území České republiky zkou?ka jednotného systému varování a vyrozumění a to bez náhrady. V případě jakékoliv reálné povodňové hrozby nebo jiné mimořádné události bude obyvatelstvo v České republice varováno předev?ím prostřednictvím varovného signálu V?eobecná výstraha. Tento signál je vyhla?ován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin a mů?e zaznít třikrát po sobě.
02.06. 2010Výstraha ČHMÚ na extrémní stupeň nebezpečí: Na Moravě a ve Slezsku bude srá?ková činnost během středy 2.6.2010 dopoledne od východu výrazně slábnout a ustávat. Obnovení srá?ek v této oblasti předpokládáme ve čtvrtek k večeru. Srá?kové pásmo postupuje přes ČM vrchovinu dále do Čech. Předpokládané srá?kové úhrny na ČM vrchovině a v Čechách za 24h: 15 a? 40 mm, na návětřích hor na severu území a ?umavy a? 60 mm.Předpokládáme intenzivněj?í průběh zejména na návětřích Českomoravské vrchoviny.
22.05. 2010Zajímavou aplikaci "Mapy" dnes vlo?il Ondra do sekce Odkazy. Přes drobné nedostatky v chybějících číslech popisných tady po chvíli zkoumání naleznete i vstup do katastrálních map a dal?ích důle?itých údajů. Chce to jen s mapou si vyhrát.
20.05. 2010Do sekce Zásahová jednotka-dokumenty jsme přidali nové soubory - Po?ární poplachové plány okr. ?ďár nad Sázavou a do sekce Zásahová jednotka-Odborná příprava-Zákony a vyhlá?ky pro JPO aktuální nařízení vlády o podmínkách po?ární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv a dále Řád výkonu slu?by v jednotkách HZS podniků, SDH obcí a SDH podniků, který rovně? zcela nově upřesňuje a stanovuje podmínky akceschopnosti jednotek po?ární ochrany.
18.05. 2010Po třinácti letech se obyvatelům Troubek na Přerovsku znovu vrátila noční můra v podobě zaplavené obce. Řeka Bečva ji tentokrát zalila asi ze tří čtvrtin a tě?ce zkou?ená vesnice si opět zopakovala evakuaci.
Voda začala do Troubek podle informací Práva pronikat kolem půl čtvrté ráno průrvou o délce asi 250 metrů v opravené hrázi u řeky, prakticky na stejném místě jako při katastrofálních záplavách v roce 1997. Noční boj hasičů o utěsnění naru?eného valu byl marný.
17.05. 2010Aktuálně o povodních na severu republiky: Situace je nejhor?í v Bohumíně, na Ostravsku a v okolí Vala?ského Meziříčí. V Bohumíně čekají odpoledne stoletou vodu, evakuují část nemocnice. Po poledni zavřeli silničáři poslední most, kterým se dalo dostat do Karviné kvůli podezření z poru?ení statiky konstrukce. Město je tak úplně odříznuté od světa.
17.05. 2010Stoupající hladiny řek a potoků na Moravě mají první obě?. Večer se v Třinci utopila devěta?edesátiletá ?ena.V Moravskoslezském kraji byl v pondělí ráno vyhlá?en stav ohro?ení.Hasiči museli kvůli ohro?ení velkou vodou evakuovat v Karviné 40 rodinných domků v částech Darkov, Sovinec a Doly.Ohro?uje je řeka Ol?e.Bez proudu je na Brutálsku a Vsetínsku 10 000 domácností.Energetici vyhlásili kalamitní stav.
V Petřvaldu na řece Lubině byl vyhlá?en stupeň extrémního ohro?ení.
16.05. 2010Upozornění ČHMÚ na extrémní stupeň nebezpečí: Na Moravě a ve Slezsku se vyskytne trvalý dé??, místy s úhrny kolem 30 mm, v Beskydech a? 100 mm. V důsledku toho očekáváme dal?í vzestup hladin řek a povodňové stavy. Nárazy větru dosáhnou místy a? 75 km/h, v Jeseníkách a Beskydech a? 110 km/h.
15.05. 2010V sekci odborná příprava ZJ je několik nových prezentací, které se týkají vypro??ování osob z havarovaných vozidel.
14.05. 2010A aby si někdo nemyslel, ?e se repasují jen Matesy, vkládám snímky repasované CAS 32 Tatra 148. Dva kusy jezdí u HZS JmK Brno stanice BVV a Přehrada, přestavbu provedla polská fy Pojazdy Specjalisyczne Zbigniew Szczesniak a to za neuvěřitelných 1,6 mil Kč/ks.
14.05. 2010Do fotogalerie jsem vlo?il snímky CAS 16 RTHP,se kterou zasahují hasiči ze Strá?ku u Dolní Ro?ínky.Vozidlo kompletně přestavěli hasiči z Dolní Radechové a pak prodali do Strá?ku,kdy? se jim podařilo sehnat CAS 32 Tatra 815 6x6.Kromě nástavby byla přestavěna i pohonná jednotka,kterou tvoří motor Liaz M634 a převodovka Praga 10P80,na vozidle jsou z M634 i nápravy,které jsou v?ak pomalej?í,ne? původní RT 706.Přestavba vozidla svépomocí při?la doposud cca na 450 tis.Kč,včetně vybavení navijákem.
12.05. 2010U Vysokého Mýta se dnes objevilo malé tornádo. Podle očitých svědků se v Česku neobvyklý jev vyskytl na obloze krátce před polednem a na chvíli se tornádo dotklo i země. Zatímco slabé tornádo ?ádné ?kody nenapáchalo, přívalový dé?? v Hranici na Přerovsku byl hor?í. Odpolední bouřka tu vytopila několik domů.
05.05. 2010Pravidelná zkou?ka sirény proběhla dnes bez závad.
08.04. 2010Upozornění HZS ČR: Pálení odpadú nebo klestí se hlásí na Krajské operační a informační středisko HZS kraje Vysočina tel. 950 270 106. Při ohlá?ení je třeba uvést jméno, telefonické spojení na osobu, která bude spalování provádět, přesně identifikovat místo, kde bude spalování probíhat. Dále je nutné uvést datum spalování, hodinu od kdy do kdy bude spalování probíhat, případě dal?í údaje, které bude po?adovat příslu?ník hasičského záchranného sboru. Plo?né pálení porostů je v?ak zakázáno!!!!
06.04. 2010S ohledem na přípravy setkání amerického prezidenta Baracka Obamy a jeho ruského partnera Dmitrije Medveděva v Praze, bude dne 7. dubna zru?ena na celém území České republiky zkou?ka jednotného systému varování a vyrozumění (zkou?ka sirén). Tato zkou?ka bude zru?ena bez náhrady.
04.04. 2010Na tomto odkazu naleznete nikoliv nezajímavý otevřený dopis novinářům a fy Meteopres od náměstka ředitele Českého hydrometeorologického ústavu RNDr. Radima Tolasze, který poukazuje na neúplné, často zavádějící a velmi nekompetentní podávání zpráv v oborech meteorologie a klimatologie, čistota ovzdu?í a hydrologie firmou Meteopres. Laická veřejnost se s těmito zprávami, jevícími se jako navýsost fundovanými, často setkává v médiích v podání Ing. Dagmar Honsové. http://www.chmi.cz/Meteopress.pdf
20.03. 2010Do na?í fotogalerie jsme dnes vlo?ili několik snímků ze záchranářského kursu v Poniklé. Výstupem ze ?kolení je certifikát a průkaz lezce-záchranáře fy Singingrock s.r.o, opravňujícího provádět speciální a záchranářské práce ve vý?kách a nad volnou hloubkou plně v souladu s ve?kerými českými i evropskými normami pro záchranu osob. Tato technika je odli?ná od techniky pou?ívané u jednotek HZS tím, ?e se jedná o tzv. dvoulanovou techniku s jistícím lanem. Více v budoucím článku o náplni kurzu.
19.03. 2010Omlouvám se za dočasný výpadek informací o předpovědi počasí, která byla způsobena na?í účastí na výcviku a ?kolení pro práce a záchranu osob ve vý?kách a nad volnou hloubkou speciální technikou a ?kolení osob pověřených prováděním revizních kontrol OOPP produktů značek Singing Rock,Lanex,Kask a Kong. Foto z výcviku v polygonu fy Singingrock v Poniklé naleznete na na?em rajčeti v nejbli??í době, podobně jako informace o náplni výcviku, který jsme včera uspě?ně zavr?ili náročnou zkou?kou.
13.03. 2010UPOZORNĚNÍ ČHMÚ NA VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ:
Od soboty 13. března do pondělí 15. března bude pokračovat zejména v polohách nad 700 m, na Vysočině nad 500 m, tvorba sněhových jazyků, na horách místy i závějí. Nárazy větru budou dosahovat 55 a? 75 km/h, na hřebenech hor a? 100 km/h. Po dobu platnosti výstrahy mů?e na horách napadnout 20 a? 50 cm sněhu.

03.03. 2010Dnes jsme vlo?ili fotomateriál z přestavby pohonné jednotky na?í CAS.Přesto?e bylo vozidlo mimo provoz pouze první týden v lednu,čekali jsme se zveřejněním fotek a? do současné doby,kdy vozidlo pro?lo neuvěřitelně obtí?ným procesem schvalování a prohlídek ze strany stanice technické kontroly a technického úseku odboru dopravy a přestavba byla oficiálně potvrzena a zapsána v technickém průkazu.O tě?ké a náročné práci při přípravě,realizaci a rovně? schvalování zveřejníme samostatný článek.
03.03. 2010Dne?ní zkou?ka na?í sirény proběhla opět bez závad.
02.03. 2010Zítra ve 12:00hod, tak jako ka?dou první středu v měsíci, proběhne pravidelná akustická zkou?ka sítě poplachových sirén Hasičského záchranného sboru, a to zku?ebním nepřeru?ovaným tónem v trvání 140 sekund. Přezkou?ení poplachových sirén HZS slou?í ke kontrole systému varování obyvatelstva před hrozícím nebo ji? vzniklým nebezpečím, v důsledku mimořádné události, popřípadě krizové situace a postupnému získávání návyku činnosti občanů na varovné signály HZS.
27.02. 2010UPOZORNĚNÍ ČHMÚ: Vítr bude v noci a v neděli dosahovat od vy??ích poloh, na ?umavě a? k večeru, místy v nárazech 70 a? 90 km/h, na hřebenech hor a? 110 km/h. V ni??ích polohách na Moravě a ve Slezsku a k večeru v západních Čechách budou nárazy větru dosahovat 50 a? 70 km/h. Rovně? vzhledem k de??ovým srá?kám a vy??ím teplotám je na některých českých i moravských tocích vyhlá?ena povodňová pohotovost.
23.02. 2010V Brně hasiči ze stanic BVV, Přehrada a Lidická dnes ve 14 hodin vyjí?děli k vá?né nehodě vozidla Fiat Brava,které v Kníničské ulici vyjelo z jízdní dráhy a narazilo do sloupu semaforu, který nárazem přerazilo a zaklínilo se do něho.V silně po?kozeném autě zůstal uvězněný a zraněný 25letý řidič.Náročné vypro??ování zraněného řidiče z vraku auta s pou?itím hydraulických nů?ek, rozpěrných válců a dal?í techniky trvalo téměř 45 minut.Foto viz http://sdhkuklik.rajce.net/Dopravni_nehoda_Brno_23.2.201
21.02. 2010Sbor dobrovolných hasičů Sně?né nás srdečně zve na hasičský ples, který se koná v sobotu 27. února 2010 od 20:00 hod v sokolovně ve Sně?ném. Hraje hudba Jásalka a je připravena bohatá tombola.
15.02. 2010Upozorňuji,?e ka?dou první středu v měsíci v poledne probíhá celostátní zkou?ka sirén,tón je nepřetr?itý v délce 140 vteřin. Druhým pou?ívaným tónem je tzv. v?eobecná výstraha,kdy tón je dlouhý také 140 vteřin,ale je kolísavý. A posledním u?ívaným tónem je po?ární poplach,kdy je tón dlouhý 60 vteřin pouze s jedním přeru?ením.
15.02. 2010V současné době je realizováno vyhlá?ení poplachu pro v?echny členy ZJ formou SMS i ADMS,nebo? je k dispozici na KOIS HZS kraje Vysočina dostatek kapacity pro mob. čísla.Odeslání SMS pro celou ZJ nyní netrvá více,ne? 15 vteřin.ADMS nebo také "plechová huba",pak jde soubě?ně úměrně svému datovému rozsahu.
15.02. 2010Na?e internetové stránky oslavily tento měsíc jeden rok svého trvání, přesněji dne 8.2.2009 velitel a starosta sboru vkládali poprvé svoje aktuality do Ondrou Hanělem zrealizovaného webu.
13.02. 2010UPOZORNĚNÍ ČHMÚ: Od pondělí do středy mohou noční teploty místy klesat na hodnoty kolem -15 st., ojediněle i pod -20 st.C.
04.02. 2010VÝSTRAHA ČHMÚ NA VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ: Vzhledem k tomu, ?e mrazivé počasí bude pokračovat i v dal?ích dnech, bude se i nadále vyskytovat na vět?ině území náledí a zmrazky.
31.01. 2010S neskutečnou drzostí a cynismem se setkali v sobotu odpoledne ostrav?tí záchranáři. Kdy? v zadním prostoru sanitky bojovali o ?ivot malého chlapce v bezvědomí, zloděj vnikl do kabiny a ukradl z ní navigaci. Jedná se o druhou podobnou kráde? v posledních deseti dnech. 20.1. byla ze sanitního vozu při zásahu v Ostravě nejen odcizena GPS navigace, ale do?lo i k po?kození vozidla záchranné slu?by a ohro?ování samotné posádky.

29.01. 2010VÝSTRAHA ČHMÚ NA VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ: A? do sobotního odpoledne platí tato výstraha: Stále bude sně?it a nárazy větru budou dosahovat 55 a? 90 km/h, na hřebenech hor kolem
110 km/h. Bude pokračovat tvorba četných sněhových jazyků, na horách závějí.
závějí.
18.01. 2010Zásahová jednotka srdečně zve v?echny sestry a bratry hasiče na mimořádné posezení u točeného piva a pečeného masa, které se koná v na?í klubovně od 18:00 hod v pátek 22.ledna u příle?itosti dokončení přestavby pohonné jednotky na?eho zásahového vozidla.
15.01. 2010UPOZORNĚNÍ ČHMÚ: Odpoledne a večer začne na Českomoravské vrchovině, na ji?ní Moravě
a na severních horách zesilovat vítr, místy s nárazy 50 a? 75 km/h.
Místy se budou tvořit sněhové jazyky, od vy??ích poloh i závěje.

11.01. 2010V souvislosti s včerej?ím po?árem obsahu kontejneru u hasičské zbrojnice upozorňuji občany a chalupáře na?í obce,?e pokud svým jednáním způsobí po?ár,pak jim mů?e být za přestupek proti zákonu o PO ulo?ena správním orgánem HZS pokuta blokově do 1 tis. Kč a ve správním řízení a? ve vý?i 25 tis.Kč.Bude-li se jednat o trestný čin,např. po?kozování cizí věci či obecné ohro?ení z nedbalosti,pak věc převezme policejní orgán a zahájí trestní řízení,resp. stíhání konkrétní osoby se v?emi důsledky.
09.01. 2010Při včerej?ím devastujícím po?áru penzionu Apolo u Hlinného zasahovali profesionální hasiči ze stanic Jihlava a ?ďár nad Sázavou společně s jednotkami SDH Nového Města na Moravě,z Bobrové,Hlinného,Jámy,Obyčtova,Ostrova nad Oslavou,Radostína nad Oslavou,?ďáru nad Sázavou?Zámku a Pohledce.Celkem u po?áru zasahovalo 103 hasičů se 17 kusy techniky.Po?ár se podařilo lokalizovat a? po dvou hodinách po příjezdu první jednotky a likvidace trvala do rána.?koda činí 3 mil.korun.
09.01. 2010Dnes byla znovu zařazena na výjezd na?e CAS 25,která v sobě nese novou pohonnou jednotku Liaz 640 Turbo,agregovanou s převodovkou Praga 10 P 80.Počet převodových stupňů je 10+2 zpětné,výkon motoru stoupnul takřka dvojnásob.Náročná přestavba zabrala mimo dlouhých přípravných prací pouhých 8 dnů,kdy byla na?e CAS mimo výjezd,to ale bylo vykoupeno vyčerpávající prací.Znovu děkuji celému týmu hasičů,kteří náročnou přestavbu realizovali a rovně? na?im man?elkám,které se o nás staraly. Velitel.
08.01. 2010Velký po?ár od večera zachvátil penzion Apolo u obce Hlinné. Na místě zasahují jednotky i z druhého stupně poplachového plánu. Hasiči se potýkají s nedostatkem vody, po?ár je viditelný zdaleka.
07.01. 2010Výstraha ČHMÚ na extrémní jev!!!!!Do ČR přijde od jihu mohutná vlna sně?ení, přes víkend by mohlo napadnout místy a? 50 centimetrů nového sněhu. V souvislosti se silným větrem o rychlosti a? 100 km/h se nejen na horách, ale i v ni??ích polohách, budou tvořit sněhové závěje, na silnicích v ní?inách jazyky, a na jihu Moravy ledovka. ČHMÚ nedoporučuje řidičům o víkendu vůbec vyjí?dět na dopravní komunikace. Věnujte soustavnou pozornost relacím ČHMÚ ve veřejnoprávních mediích.
05.01. 2010Velitel děkuje v?em bratrům a sestrám hasičům a jejich man?elkám za práci a pomoc při probíhající přestavbě pohonné jednotky na?í CAS.
25.12. 2009Ve sklárně v Heřmanově Huti na Plzeňsku vypukl ve čtvrtek večer po?ár.Na místě nejsou ?ádní zranění.Hořet začalo,kdy? se ve výrobní hale z vany vylilo velké mno?ství ?havé skloviny.Oheň zachvátil celý objekt a kolem půl desáté se vlivem vysoké teploty zřítila konstrukce haly.Likvidace ohně a doha?ení stále trvá.Na místě zasahuje 14 jednotek,byl vyhlá?en 3.stupeň poplachu.Jednotky likvidují po?ár z bezpečné vzdálenosti,proto?e v objektu zůstalo několik tlakových lahví,které pak explodovaly.
21.12. 2009Dnes v noci hořel rodinný dům v obci Rade?ínská Svratka. Po?ár zcela zničil střechu domu. Příčina po?áru je v ?etření, patrně v?ak vznikl následkem ?patně nainstalovaného topidla. Na místě zasahovaly jednotky SDH Nové Město na Moravě, Bobrová, Rade?ínská Svratka a HZS ?ďár nad Sázavou.
19.12. 2009Při tragickém po?áru bytu v Brně-Zábrdovicích dnes ráno zahynuli čtyři lidé včetně dvouleté holčičky a ?estiletého chlapce. Ten byl jako jediný zprvu pře?iv?í ve velmi vá?ném stavu převezen do nemocnice, kde v odpoledních hodinách zemřel na následky intoxikace oxidem uhelnatým jako produktu nedokonalého hoření i on. Po?ár bytu 2+1 vznikl v prvním patře budovy, jeho příčina je stále v ?etření. Na místě zasahovaly jednotky HZS Brno st. Lidická a BVV a SDH Brno-?idenice.
18.12. 2009Po?ár rodinného domu a dal?ích dvou přilehlých objektů likvidují dnes od 5:09 hod hasiči na Ji?ním náměstí v Brně-Horních Her?picích.Na místě postupně zasahovalo 11 jednotek-prof.hasiči ze stanic Lidická,BVV,Starý Lískovec,Přehrada a Slatina,?idlochovice,SDH Brno-Chrlice a Bohunice. Byl vyhlá?en druhý stupeň poplachu.Při střídání k likvidačním pracem zasahujícící hasiče posílila také jednotka ze stanice v Pozořicích a dobrovolné jednotky z Brna-Komína a Husovic.Bylo nasazeno 10 proudů.

13.12. 2009Na této adrese naleznete obsáhlý článek o katastrofálním po?áru ropné rafinérie v polských Czechowicích ? Dziedzicích, ke kterému do?lo dne 26. června roku 1971 a zahynulo při něm 36 osob,40 osob bylo tě?ce raněno, dal?ích 64 bylo raněno lehce. Shořelo 18 po?árních automobilů, 4 děla, 2 pěnové agregáty a mnoho dal?ího zařízení. Ha?ení se účastnily i jednotky z ČSSR. http://www.pozary.cz/rubriky/historie/tragicky-pozar-rafinerie-v-czechowicich-dziedzicich_21098.html
13.12. 2009Jednotky pra?ských hasičů hasily tuto sobotu necelou hodinu před půlnocí po?ár v domě s pečovatelskou slu?bou na Praze 6, kde hořel nábytek. Při tomto po?áru se zplodinami hoření udusila jedna z obyvatelek ve věku 88 let.
Dal?í tragický po?ár vypukl dnes brzy ráno v pra?ských Kunraticích. Zde začal hořet rodinný dům. Při příjezdu jednotek bylo plameny zasa?eno přízemí i první patro. Uvnitř domu nalezla smrt dvojice mu?ů - otec a syn, který se o něj staral.
11.12. 2009UPOZORNĚNÍ ČHMÚ: V pátek odpoledne a navečer se bude od severovýchodu ochlazovat na celém území ČR a de??ové srá?ky budou postupně přecházet ve sněhové i v nejni??ích polohách. Vzhledem k tomu, ?e v pátek večer a v noci na sobotu (12.12.) poklesnou teploty na celém území slabě pod nulu, bude se v ČR místy vytvářet náledí nebo zmrazky.
04.12. 2009Na silnici č. 386 z obce Česká do Kuřimi dnes vyjelo do protisměru vozidlo Volkswagen Passat a čelně se střetlo se ?kodou Felicia. ?kodovka, do které narazilo také vozidlo Opel Corsa, skončila v poli u silnice převrácená na stře?e. Mimo vozovku v příkopu u silnice skončilo také vozidlo Volkswagen Passat. Ve zdemolované ?kodovce byla smrtelně zraněna řidička. Dal?í účastníci nehody zraněni nebyli.Řidičku vypro??ovali hasiči ze st. Brno-Lidická, ta v?ak přes ve?kerou péči zraněním podlehla.
03.12. 2009Pravidelná středeční zkou?ka sirény proběhla bez závad.
29.11. 2009Velitel a výbor na?eho sboru dobrovolných hasičů si dovoluje touto cestou poděkovat v?em hasičům i nehasičům a zvlá?tě na?im dětem za pomoc a práci při dne?ní akci při řezání dřeva do na?í hasičárny a při výrobě a ustavení sněhových plent pod penzionem Kukla a před Bořinou. Na?e obec tím u?etří nemalé prostředky při zimní údr?bě komunikací, které budou moci být účelněji vynalo?eny pro společné potřeby, například pro zaji?tění po?ární ochrany v obci.Foto doplníme v nejkrat?í době.
29.11. 2009UPOZORNĚNÍ ČHMÚ: Během nedělní noci a v pondělí bude vítr na celém území a předev?ím na Českomoravské Vysočině,dosahovat
v nárazech 55 a? 100 km/h,na hřebenech severních a severovýchodních
pohraničních hor 90 a? 135 km/h.

27.11. 2009Dne 26. listopadu 2009 ve 12:18 hod byla na KOIS HZS kraje Vysočina ohlá?ena dopravní nehoda u obce Rovečné na ?ďársku.K události vyjela jednotka profesionálních hasičů ze stanice Bystřice nad Pern?tejnem. Při střetu osobního automobilu a autobusu při?el o ?ivot řidič osobního vozidla. Hasiči tak z havarovaného osobního automobilu mohli jen vyprostit tělo mrtvého řidiče.
25.11. 2009Devět jednotek hasičů dnes v 7:54 hod dopoledne vyjelo k rozsáhlému po?áru haly s odpadem v Lí?eňské ulici v Brně.Hořelo v jedné z hal provozu,kde firma zpracovává spalitelný odpad textilií,papíru,dřeva a plastů na alternativní palivo pro cementárny a vápenice.Po?ár likvidovaly a? do 12:23 hod prof. jednotky ze stanic Slatina,Lidická,BVV a Pozořice,jednotka z odborného učili?tě po?ární ochrany v Brně-Lí?ni a dobrovolné jednotky z Brna-?idenic,Husovic,Chrlic a ?lapanic.
23.11. 2009VÝSTRA?NÁ INFORMACE ČHMÚ:Jihozápadní a? západní vítr začne v Čechách a na Českomoravské vrchovině výrazněji zesilovat v úterý kolem poledne,na severní Moravě a ve Slezsku a? v pozděj?ích odpoledních a večerních hodinách.Nejsilněj?í nárazy větru se očekávají večer a v první části noci.V druhé polovině noci, na severní Moravě a ve Slezsku a? k ránu, bude vítr slábnout.V uvedenách lokalitách bude čerstvý a? silný vítr v nárazech místy dosahovat 20 a? 25 m/s (70 a? 90 km/h), na horách 25 a? 35 m/s.
03.11. 2009Upozornění ČHMÚ: Ve středu v noci a ráno se mohou ojediněle vyskytnout srá?ky s tvorbou ledovky.
Během středy (4.11.) očekáváme na severu a severovýchodě republiky v polohách nad 700 metrů přechodné zesilování jihovýchodního větru.
Vítr by měl být nejsilněj?í ve středu v poledních hodinách, kdy bude na hřebenech severních a severovýchodních pohraničních hor dosahovat v nárazech 25 a? 30 m/s (90 a? 110 km/h), na hřebenech Jeseníků a Beskyd ojediněle a? 35 m/s (125 km/h).
30.10. 2009K dal?ímu výbuchu, tentokrát v ?estém patře panelového domu na ul. Hodonínská v Brně-Komárově, dnes před polednem vyjí?děly jednotky HZS Brno st. BVV a Lidická. V bytě výrobce drog vybuchnuly hořlavé páry a kanystr s ředidlem, tlaková vlna vyrazila okna i s rámy, která po?kodila zaparkovaná vozidla a následný po?ár zakouřil i dal?í vy??í podla?í. Při po?áru byly zraněny tři osoby. Více informací na www.firebrno.cz.
28.10. 2009K výbuchu plynu v restauraci na ul. Vídeňská v Brně s následným po?árem v poledne 27.10.vyjí?děly tři jednotky profesionálních hasičů ze stanic BVV,Lidická a Starý Lískovec.Hořelo zařízení kuchyně u restaurace v přízemí jednopatrového domu,tlaková vlna vyrazila dveře kuchyně a skla v oknech v přízemí a po?kodila část zdiva domu.Uvnitř restaurace hasiči na?li 54letou ?enu,která následkům popálenin během zásahu podlehla.Likvidace po?áru trvala téměř 1,5hod,dal?í hodinu zabrala stabilizace budovy
22.10. 2009Pět lidí bylo dnes odpoledne zraněno při dopravní nehodě na dálnici D1 u Holubic na Vy?kovsku.Na 210. kilometru dálnice se ve směru z Vy?kova do Brna u nájezdu od Slavkova střetla tři vozidla-Audi A6 a ?koda Superb z Maďarska a ?koda Superb s českou r.z.Při nehodě byli zraněni čtyři Maďaři a řidič českého vozidla ?koda Superb.Na místo vyjely jednotky ze stanic v Pozořicích a v Brně-Slatině.Z maďarské ?kodovky hasiči pomocí hydraulického nářadí vyprostili dva zraněné a zaklíněné mu?e.
21.10. 2009Přes dvě hodiny dnes ráno hasiči na 208. kilometru dálnice D1 vypro??ovali zraněného a zaklíněného řidiče kamionu. Při záchraně zraněného hasiči museli pomocí hydraulické techniky postupně odstraňovat vzpříčenou sedačku, stříhat pedály a celou kabinu kvůli slo?itému přístupu k řidičovými nohami je?tě nakláněli. Po více ne? hodině se hasičům podařilo uvolnit jednu mu?ovu zaklíněnou nohu. Druhou nohu se hasičům z vraku podařilo vyprostit v 8.06 hodin a tě?ce zraněného řidiče předali zdravotníkům.
19.10. 2009K ?alostné události dnes do?lo v Brně-Tuřanech na ul. ?pirkově, kde patrně v důsledku nepřiměřené rychlosti do?lo v zatáčce k vysypání desítek přepravek piva z návěsu kamionu, k rozbití obsahu nádob a vylití tohoto drahocenného nápoje. Na místě této politováníhodné události zasahoval HZS Brno st. Slatina a PČR.
16.10. 2009V Beskydech na Lysé hoře le?í u? metr sněhu, pro říjen to je největ?í mno?ství od roku 1897, uvedl v pátek Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) s tím, ?e starý rekord 92 centimetrů byl z 29. října 1930. Přívaly sněhu způsobují kalamitní situaci na stromových porostech. Pod tíhou sněhu a ledu se nejčastěji lámou mlad?í dřeviny, které jsou méně odolné. Často v?ak nevydr?í ani star?í stromy. Významné ?kody lesníci zji??ují zároveň na listnatých stromech, které dosud nestihly shodit listí.
09.10. 2009O cvičení na osadě Yukon se dočtete i na http://www.klubyukon.cz/
08.10. 2009Třia?edesátiletý mu? nepře?il ve čtvrtek pád z vrcholu stromu v chatové oblasti na Trojáku v kroměří?ském okrese. Mu? ořezával větve vysokého stromu. Chtěl odříznout ?pičku, av?ak kvůli neopatrné manipulaci s motorovou pilou si přeřezal lano u bezpečnostního poutacího pásu, kterým byl ke stromu přichycen. Mu? spadl z vý?ky deseti metrů. Zraněním na místě podlehl. Stejně starý mu? zemřel v pondělí po pádu na bě?ící motorovou pilu v Rajnochovicích na Kroměří?sku.
08.10. 2009V tragédii se změnila ve čtvrtek dopoledne pro ?estadvacetiletou ?enu z Hluboké nad Vltavou jediná cigareta.Těsně před půl desátou jí zřejmě vybuchl v ruce při manipulaci plynový zapalovač.?ena byla po nezbytném o?etření transportována vrtulníkem ve velmi vá?ném stavu s popáleninami druhého a? třetího stupně do popáleninového centra v Praze na Vinohradech.Příčinou výbuchu a vá?ných popálenin mladé ?eny mohla být i jiná výbu?ná či hořlavá látka v jejím oklí, kdy? si zapalovala cigaretu.
07.10. 2009Dne?ní pravidelná měsíční zkou?ka sirény jako prostředku JSVV (jednotný systém varování a vyrozumění obyvatelstva) proběhla bez závad.
06.10. 2009K tragické dopravní nehodě vyjí?děli dnes, 6. října, v 7.06 hodin chrudim?tí hasiči. Na ?elezničním přejezdu ve Slatiňanech do?lo ke střetu vlaku a dodávky. Při příjezdu hasičů byla posádka mimo vozidlo. Vlak táhl dodávku před sebou je?tě zhruba 200 metrů. Po nárazu vlaku do vozidla do?lo k vymr?tění osob mimo automobil. Obě osoby utrpěly zranění, která nebyla slučitelná se ?ivotem a v?echny o?ivovací pokusy byly marné.
04.10. 2009Hasiči, kteří od pátku v pra?ské Soukenické ulici v sutinách zpola zříceného domu pátrali po čtyřech zavalených dělnících, je po více ne? 36 hodinách na?li.?ádný ze zavalených mu?ů nepře?il.
Příčinou pádu čtyř stropů ve vnitřní části domu mohl být podle statika neodborný zásah do nosné zdi v suterénu budovy. Mo?né ale také je, ?e ne?těstí vyvolaly stavební úpravy v horních patrech.
30.09. 2009Zabránit či zmírnit ničivému působení povodní se učili velitelé stanic HZS kraje Vysočina a členové jednotek SDH obcí předurčených k výstavbě protipovodňových zábran.V kraji Vysočina patří mezi tyto obce na Havlíčkobrodsku obec Habry,na Jihlavsku obec Mrákotín,na Pelhřimovsku obec Kej?lice,na Třebíčsku obec Lesonice a na ?ďársku obec Jimramov.
Hasičům byli předvedeny i protipovodňové vaky spol. RUBENA,které se plní vodou a slou?í k výstavbě hrází k zadr?ení nebo usměrnění záplavové vody.
30.09. 2009Ředitelství silnic a dálnic ČR připravuje na české poměry ojedinělou akci.V sobotu 3. října 2009 bude v tunelu Panenská, umístěném na dálnici D8 ve směru z Ústí n.L. k hranicím s Německem,probíhat zkou?ka po?áru.Zúčastní se v?echny slo?ky Integrovaného záchranného systému včetně taktického cvičení.Cílem je předejít událostem známým z alpských tunelů,kdy v r.1999
zahynulo při po?áru kamionu v tunelu pod Mont Blanc 39 lidí,v tunelu Tauern 12 lidí.V r.2001 pak do?lo k tragédii v tunelu Gothard
25.09. 2009AKTUÁLNĚ: Ná? webmaster Ondra Haněl dnes umístil do sekce "ZJ-Odborná příprava" zbrusu novou podsekci "Práce ve vý?kách a nad volnými hloubkami", a do podsekce "Zákony..." umístil Pokyn GŘ HZS ČR č.46/2008, kterým se stanovuje vybavení CAS povinnou a doporučenou lezeckou výbavou i pro JPO 5.
A proto?e touto výbavou na?e jednotka disponuje, objevila se samozřejmě i v oddíle "Zásahová jednotka-technické vybavení".
25.09. 2009PŘEDPOVĚDNÍ VÝSTRA?NÁ INFORMACE ČHMÚ: Dlouhodobě nízké srá?kové úhrny způsobují na území ČR plo?ně velké oblasti s nejvy??ím rizikem sucha a zejména na ji?ní Moravě, kraji Vysočina a v severozápadní polovině Čech hrozí zvý?ený stupeň nebezpečí po?árů. Očekávané slabé srá?kové úhrny na čtvrteční studené frontě situaci nezlep?ily.
25.09. 2009Na Husově náměstí v Polné se 22.9. 2009 uskutečnila krajská soutě? HZS kraje Vysočina ve vypro??ování zraněných z havarovaných vozidel,síly zde poměřilo pět dru?stev z ka?dého územního odboru. Mimo soutě? předvedli svoje umění hasiči z HZS Pardubického kraje a HZS hl.m. Prahy.
Zvítězili hasiči z územního odboru ?ďár nad Sázavou ? stanice ?ďár nad Sázavou. Hodnoceny byly tři oblasti - taktika provedení zásahu,technika provedení zásahu a poskytnutí předlékařské první pomoci.
BLAHOPŘEJEME
17.09. 2009Zásah k likvidaci po?áru v FN v Brně-Bohunicích byl námětem dne?ního taktického cvičení hasičů,byl vyhlá?en 3.st. poplachu a zasahovalo 70 hasičů.K likvidaci po?áru hasiči zasahující v dýchací technice nasadili sedm vodních proudů, dva z nich z 52metrového automobilového ?ebříku.Proto?e při evakuaci jeden z pacientů ztratil orientaci,hasiči ho při průzkumu vypátrali a předali do péče zdravotníků.Při zásahu se podle modelové situace zranil jeden z hasičů,který se propadl do instalační ?achty.
15.09. 2009Dopravu v Novém Městě na Moravě na ul. ?ďárská dnes krátce před polednem a? do druhé hodiny odpolední je?tě více oproti jindy zkomplikovala více ne? jeden kilometr táhnoucí se olejová skvrna z pracovního stroje, kterému praskla hydraulická hadice. Skvrnu od spodního vjezdu do nemocnice a? po fy Medin likvidovalo téměř 20 hasičů z Nového Města na Moravě a stanice HZS ?ďár nad Sázavou a pracovníci fy TS slu?by Nové Město na Moravě. Doprava musela být řízena Policií ČR a MP Nové Město na Moravě.
11.09. 2009Dnes ráno krátce po sedmé hodině do?lo mezi Rokytnem a Mar?ovicemi k tě?ké dopravní nehodě jednoho osobního automobilu. Ve vozidle byli zraněni čtyři lidé, přičem? jednu osobu museli z vozidla vyprostit dobrovolní hasiči z Nového Města na Moravě a profesionálové ze ?ďáru nad Sázavou pomocí hydraulického vypro??ovacího zařízení. Na místě kromě PČR zasahovalo několik vozidel RZS a helikoptéra LZS.
10.09. 2009Neuvěřitelný případ bezohlednosti se stal toto úterý v Karlových Varech záchranářům, kteří resuscitovali pacienta, přičem? léky i přístroje měli v záchranném voze. Bezohledný řidič, údajně spěchající se synem na trénink, jim do jejich otevřené sanitky vlezl, nastartoval ji a popojel s ní několik metrů. Nervózní řidič odůvodnil své jednání tím, ?e neměl v ulici kudy projet. Podle právníků mohl bezohledný řidič spáchat tr.čin neoprávněného u?ívání cizí věci.
03.09. 2009Včera v ranních hodinách kolem půl ?esté hodiny nedaleko nás opět hořelo, tentokrát v Ole?né. Po?ár přístavku rodinného domu byl na?těstí rychle zpozorován a během hodiny byl zlikvidován jednotkami HZS ?ďár nad Sázavou a SDH Nové Město na Moravě. Příčinou po?áru byla patrně nedbalost majitele při práci v dílně. ?koda byla předbě?ně vyčíslena na 200.000,-Kč.
01.09. 2009Snímky z po?áru v Pohledci mů?ete shlédnout na stránkách na?ich kolegů ze SDH Nové Město na Moravě http://sdh.nmnm.cz/ a SDH Sně?né http://www.sdhsnezne.cz/, kteří mají svoje zbrusu nové stránky.
29.08. 2009Příčinou po?áru hospodářského stavení v obci Pohledec byla hra dětí se zápalkami. Hasiči před po?árem uchránili obytnou část budovy a i dal?í sousední stavení. ?koda způsobená po?árem byla předbě?ně vyčíslena na 1.000.000 Kč. Zásahem hasičů byly uchráněny hodnoty ve vý?i 4.000.000 Kč. (Zdroj informací HZS kraje Vysočina)
28.08. 2009Včera 27.8.ve 14:05 hod byl na HZS kr.Vysočina ohlá?en po?ár hospodářského stavení ve tvaru písm.L v Pohledci. Po?ár se hasičům pomocí 12 proudů podařilo lokalizovat v 15:00hod a likvidovat před 18 hod. Majitel objektu byl RZS odvezen k o?etření. Na místě zasahovalo 5 jednotek hasičů ze ?ďáru nad Sázavou, Nového Města na Moravě, Pohledce, Bobrové a obce Sně?né, na?e jednotka byla ponechána v záloze pro případný výjezd pro Sně?ensko a okolí.
20.08. 2009Největ?í taktické cvičení slo?ek IZS v historii ČR nazvané Trauma 2009 dnes čeká Brno. Při havárii autobusu, několika aut a motocyklu na dálničním přivaděči D1 na Exitu 190 ve směru od Prahy.bude celkem 72 účastníků ne?těstí. ?est na místě zemře, 12 lidí bude zraněno tě?ce, 18 utrpí středně tě?ká poranění, 18 lehká a 15 osob ač fyzicky nezraněno bude v psychickém ?oku. Při snaze o co nejvěrněj?í podobu tragédie budou chybět pouze pohřební vozy, které nakonec z příprav organizátoři vyloučili.
18.08. 2009Ničivé tornádo zcela bez předchozího varování metorologů včera kolem 21:30hod udeřilo a tě?ce poničilo Kokořínsko.Region tak za?il doslova soudný den, jeho? následky se budou odstraňovat mo?ná i celá léta. Krajina zde místy vypadá, jako by se tudy doslova přehnala válečná fronta. Po lesích, ale i přes silnice le?í stovky popadaných stromů jeden přes druhý, na mnoha místech stromy dopadly na střechy domů a zničily ji. V některých obcích smr?? doslova odnesla i celé části střech najednou.
15.08. 2009Tragickou smrt dvaceti mu?ů v hnědouhelném dole v Handlové na Slovensku mohla zavinit voda, kterou horníci hasili doutnající uhlí, tedy volba nesprávného hasiva. Reakce vodní páry s uhlím je velmi pravděpodobná. Vzniká při ní toti? výbu?ný svítiplyn. Podmínkou této reakce je současně vysoká teplota. Ta vzniká přívodem vzduchu k uhlí a jeho následným hořením. Důkazem vysoké teploty na místě ne?těstí je fakt, ?e i čtyři dny od výbuchu je 15 metrů od epicentra teplota 60 stupňů Celsia.
11.08. 2009Dva dvaadvacetiletí brigádníci městských technických slu?eb v Blatné na Strakonicku uhořeli v úterý nad ránem v dílně, kdy? plnili je?tě s dal?ími čtyřmi zaměstnanci sekačky benzínem.Oheň, který vznikl v místnosti na plo?e asi deset krát deset čtverečních metrů se velmi rychle ?ířil, ale hasiči jej dokázali lokalizovat, tak aby nezasáhl sousedící kotelnu.Chlapci byli pravděpodobně v místnosti na vzdáleněj?í straně od dveří za sekačkami a při po?áru nestačili včas utéct.
05.08. 2009Srpnová pravidelná zkou?ka sirén proběhla bez závad.
02.08. 2009PŘEDPOVĚDNÍ VÝSTRA?NÁ INFORMACE ČHMÚ a ODBORU HMZ VGHMÚ: Přes na?e území bude k východu postupovat studená fronta. V neděli odpoledne a v noci na pondělí se budou místy v Čechách a postupně ojediněle i na Moravě vyskytovat intenzivní bouřky. V bouřkách očekáváme srá?ky 20 a? 30 mm, ojediněle kolem 40 mm, výskyt krup a nárazy větru 20 a? 25 m/s (70 a? 90 km/h).Výstraha na extrémní stupeň nebezpečí platí pro kraj Vysočina a? do pondělního rána.
23.07. 2009Výstraha ČHMÚ na extrémní stupeň nebezpečí: Dnes u? kolem 16:00 udeří od západu republiky poměrně intenzivní bouřky, které by se měly roz?ířit po celém území. Během tří hodin mů?e spadnout a? 60 milimetrů srá?ek, přívalové de?tě bude provázet silný nárazový vítr o rychlosti v nárazech a? 110 km/h.
21.07. 2009ČTĚTE: Do sekce Prevence byly dnes zařazeny tři příspěvky. Prvním je článek o tom, jak se chovat za bouřky v autě, principu Faradayovy klece a pak dva články, týkající se aktuální legislativy, tj. plné znění a komentář k tolik diskutované a nyní ji? definitivně platné vyhlá?ce č.23/2008 Sb. o technických podmínkách po?ární ochrany staveb.
21.07. 2009Meteorologové vydali v úterý varování před vysokými teplotami, které od středy do pátku zasáhnou ČR. Do České republiky bude v následujících dnech proudit velmi teplý vzduch od jihozápadu. Ze západní do střední Evropy bude následně pozvolna postupovat zvlněná studená fronta směrem k východu. Nejteplej?ím dnem bude čtvrtek, kdy rtu? teploměru vy?plhá a? na 34 stupňů Celsia. Ve středu by mělo být jen o stupeň méně. V pátek vystoupá teplota k hranici 30 stupňů na Moravě a ve Slezsku.
01.07. 2009Pravidelná měsíční zkou?ka sirén dnes neproběhla, nebo? byla celoplo?ně dnes ráno odvolána z důvodu případné mo?né kolize s vyhlá?ením poplachu po přívalových de?těch a silných bouřkách. Tuto informaci GŘ HZS ČR měla v dostatečné míře veřejnosti sdělit veřejnoprávní média, co? ale neučinila.
26.06. 2009!!!! Nadále platí výstraha ČHMÚ na pravděpodobný výskyt silných bouřek s prudkými a vydatnými přívalovými de?ti, kdy hodinové úhrny mohou dosáhnout hodnot a? 80 mm srá?ek. Vzhledem k vysokému stavu řeky Fry?ávky je mo?né očekávat její znovu vylití z koryta a ohro?ení obydlí. ?ádám občany, aby bedlivě sledovali stav vody ve svém okolí a to i v časovém odstupu po bouřkách a v případě potí?í neprodleně kontaktovali hasiče na tísňových linkách 112, 150 nebo na tel. č. velitele 724/187461.
26.06. 2009Včerej?í dvě podvečerní bouřky měly mimo jiné na Kuklíku na svědomí i noční rozvodnění řeky Fry?ávky, kdy hladina vody ze srá?ek v zatopené obci Fry?ava kulminovala a? kolem půlnoci na úrovni povodně z roku 1997, kdy byl vytopen Penzion Na Mlýně a Junovi na Dědině. Situaci a? do opadnutí vody monitoroval R. Jun a VL. Peňáz st. Snímky po opadnutí vody budou ve fotogalerii.
21.06. 2009PŘEDPOVÉDNÍ VÝSTRA?NÁ INFORMACE ČHMÚ: Vydatné srá?ky trvalej?ího charakteru zasáhnou nejprve v pondělí 22.6. ráno a dopoledne Slezsko a severovýchod Moravy a při svém pozvolném postupu k jihozápadu dorazí v noci na úterý 23.6. i na jihozápad Čech. Během středy 24.6. očekáváme slábnutí srá?kové činnosti. Po dobu platnosti výstrahy předpokládáme srá?kové úhrny od 30 do 60 mm, v Po?umaví a? 70 mm, na severních návětrných svazích Jeseníků a Beskyd 70 a? 100 mm, které mohou vést k rozvodnění toků.
13.06. 2009Blahopřejeme na?emu společnému okrskovému dru?stvu ?en, které dnes v okresním kole soutě?e po?árních dru?stev ve Věchnově obsadilo krásné osmé místo z celkového počtu 13 dru?stev, vyhrály ?eny z SDH Bohuňov. Mu?i ze Sně?ného obsadili 14.místo z počtu 19, první místo obsadilo dru?stvo SDH Stránecká Zhoř. Ná? sbor zastupovaly Mirka a Lenka Horychová, kterým?to tímto děkujeme za reprezentaci na?eho sboru a gratulujeme !!!!
25.05. 2009Co vlastně znamená pojem "Extrémní stupeň nebezpečí" a mnoho dal?ích zajímavostí zjistíte na stránkách ČHMÚ http://www.chmi.cz/.
25.05. 2009UPOZORNĚNÍ NA EXTRÉMNÍ STUPEŇ NEBEZPEČÍ: Zvlněná studená fronta v úterý odpoledne a večer začne ovlivňovat počasí v Čechách, během noci na středu postoupí přes Moravu a Slezsko dále k východu. Na studené frontě se mohou v bouřkách vyskytnout přívalové srá?ky, krupobití a nárazy větru kolem 25 m/s (90 km/h). Bouřky by mohly dosáhnout je?tě vět?í intenzity, ne? minulý pátek, kdy se v moravskoslezském kraji vyskytla tornáda F3 a F4.
23.05. 2009Varovné předpovědi a varování meteorologů na včerej?í frontu se bohu?el vyplnily. Albrechticemi na Karvinsku se v pátek večer prohnalo tornádo. Lidé viděli typický černý ku?el, který s sebou bral v?echno mo?né od ta?ek po celé střechy. Na severu Moravy zůstávají po pátečních bouřích stále stovky domácností bez elektrické energie. Větrná smr?? s bouří a krupobitím zasáhla i Pardubicko a Královehradecko.
23.05. 2009V dne?ní soutě?i po?árních dru?stev obsadilo dru?stvo dívek a ?en skvělé druhé místo, stejně tak dobře se umístnilo "ostré" mu?ské dru?stvo a výtečnou práci odvedlo mu?stvo veteránů. V?EM DĚKUJEME A BLAHOPŘEJEME !!! Soutě? v obou kategoriích vyhrála dru?stva SDH Sně?né. I jim blahopřejeme.
22.05. 2009Hodně zdaru,?těstí a energie do zítřej?í soutě?e v?em třem dru?stvům přeje velitel:-)
22.05. 2009UPOZORNĚNÍ NA VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ: Zvlněná studená fronta bude postupovat přes na?e území jen zvolna dále k východu. A? do dne?ního večera platí výstraha ČHMÚ i pro kraj Vysočina, kdy na studené frontě se mohou v bouřkách ojediněle vyskytnout přívalové srá?ky, krupobití a nárazy větru kolem 25 m/s.
22.05. 2009Poslední nácvik ?en a dívek před sobotní soutě?í proběhne dnes v 16:00hod u hasičské zbrojnice a ve Sně?ném na překá?kové dráze na fotbalovém hři?ti. Účast je nutná. V 19:00hod je pak tamté? ukázka vzorového útoku, aby bylo definitivně sjednoceno, co je nebo není pova?ováno za chybu. Odjezd na zítřej?í soutě? je v 10:45hod od zbrojnice, začátek soutě?e mu?ů je zítra v 12:00hod, ?eny by měly začínat asi o dvě hodiny později, tedy kolem 14:00hod.
18.05. 2009Článek o přestavbě na?eho Matýska vy?el minulý týden v Rescue reportu. K přečtení a shlédnutí je k dispozici v klubovně.
15.05. 2009Dal?í nácvik dru?stva ?en a dívek proběhne tuto neděli v 10:00hod.
07.05. 2009Prodlou?ený víkend od pátku do neděle by měl přinést prudký nárůst teplot. Zatímco během pracovního týdne vládlo po?mourné počasí s teplotami do 16 stupňů, nyní přicházejí téměř letní, dusné dny s teplotami kolem 26 stupňů. Odpoledne se ale mohou lokálně vyskytnout prudké bouřky, vydatné přívalové de?tě a krupobití.
06.05. 2009Květnová zkou?ka sirény proběhla v naprostém pořádku.
05.05. 2009UPOZORNĚNÍ: Ve čtvrtek 7.5.2009 v 17:30 hod zahajujeme přípravu na soutě? po?árních dru?stev u na?í po?ární zbrojnice. Výcvik zahajuje ?enské dru?stvo, mu?i se sejdou a? v 18:00.
05.05. 2009Studená fronta, která v pondělí přinesla do Česka chladný vzduch od severozápadu, ve spojení s jasnou oblohou způsobila v úterý ráno velmi citelný pokles teplot, na mnoha místech zejména na západě země i pod bod mrazu. Na Sně?ce meteorologové naměřili minus ?est stupňů, přízemní mrazíky v Karlových Varech pak dosáhly -9,1 stupně Celsia. Takto chladná rána nejsou v květnu statisticky neobvyklá. Dlouhodobý průměr dubnových teplot toti? odpovídal spí?e teplotám květnovým, uvedli pracovníci ČHMÚ.
30.04. 2009Vzhledem k vývoji počasí je prostřednictvím ČHMÚ vydaná výstraha na vysoké nebezpečí po?árů a to nejméně do 4.května, kdy by počasí měla plo?ně začít ovlivňovat studená fronta od západu. O víkendu by tak riziko po?árů mělo je?tě dále narůstat. Po?ární dozor při dne?ním pálení čarodejnice je zabezpečen přítomností CAS a dru?stva o zmen?eném počtu.
26.04. 2009A? do úterního večera platí výstraha ČHMÚ na vítr o síle orkánu. Silný vítr o rychlosti a? 144 km/h bude vát v pondělí na Českomoravské vrchovině a na horách na severu. Představitelé GŘ HZS ČR zároveň varují, ?e sucho a silný vítr zvy?ují na celém území nebezpečí po?árů. Jen včera zasahovali hasiči u dvojnásobného počtu po?árů oproti bě?né úrovni.
25.04. 2009V sekci "Prevence a ochrana-V?eobecně" je vlo?en náhled článku o přestavbě na?eho Matýska, který vyjde v nejbli??ích dnech v časopise pro záchranáře, hasiče, policisty a krizové managery "Rescue Report". Článek s názvem "Přestavby po česku" zahajuje seriál o přestavbách star?ích CAS a to jak nejroz?ířeněj?ích CAS 25 ? 706 RTHP, ale i CAS 32 Tatra 148. Zatím je soustředěn materiál nejméně na dal?ích pět článků. Upozorňuji, ?e se jedná o NÁHLED před opravami textových chybiček.
25.04. 2009Podle statistiky HZS kraje Vysočina do?lo na území kraje v roce 2008 celkem k 780 po?árům, přičem? nejčastěj?í příčinou-162x byla nedbalost a 158 po?árů vzniklo v důsledku technické závady, 59 po?árů zapálili ?háři a na 13 místech hořelo "zásluhou" dětí ve věku do 15 let. V pořadí dobrovolných jednotek s nejvy??ím počtem výjezdů v roce 2008 bezkonkurenčně vede Nové Město n/M se 117 výjezdy, hasiči ze Sně?ného jsou s 36 výjezdy na 12. místě a na?e jednotka obsadila se 24 výjezdy místo sedmnácté.
24.04. 2009Před 13:oo hod dne 21.4.2009 do?lo k výbuchu přečerpávací stanice na tekutá dusíkatá hnojiva v areálu firmy Agroslu?by a.s. v obci Veselíčko u ?ďáru n/S. V době výbuchu nikdo na přečerpávacím stanovi?ti na?těstí nebyl. Zděná budova přečerpávacího stanovi?tě o rozměrech 3 x 3 m byla výbuchem rozmetána v okruhu 10 m. Do?lo k úniku přibli?ně 300 l hnojiva.Prof.hasiči ze stanice ?ďár n/S a jejich tamní dobrovolní kolegové na místě provedli zředění uniklého hnojiva vodou a odčerpání do náhr.nádr?í.
24.04. 2009Dnes vydal ČHMÚ tuto výstrahu - NEJVY??Í STUPEŇ NEBEZPEČÍ: Po zadní straně tlakové vý?e nad východní Evropou bude na na?e území proudit teplý vzduch od jihu. V důsledku dlouhotrvajícího suchého počasí a očekávaného oteplení během nejbli??ích dnů předpokládáme na vět?ině na?eho území postupně se zvy?ující stupeň nebezpečí po?árů. V současné době je nejvy??í stupeň nebezpečí po?árů v Jihomoravském kraji a na Vysočině. Situaci bude zhor?ovat zesilující jihovýchodní vítr, zejména v neděli a pondělí.
10.04. 2009Nebývale vysoké teploty, které v posledních dnech panují v celé České republice, měly v pátek za následek překonání více ne? 130 let starého teplotního maxima. V Klementinu meteorologové naměřili 23,3 stupně Celsia, čím? byl o devět desetin překonán původní rekord z roku 1877. V pra?ském Klementinu se teplota měří ji? od roku 1775.
09.04. 2009Včera jsme na CPS HZS ÚO ?ďár n/S převzali lehké zásahové oděvy Bushfire a zásahovou obuv. Obuv je velmi kvalitní, obleky jsou ale vhodné pouze pro lehčí zásahy v teplém období.
03.04. 2009?ádáme na?e občany a chalupáře, aby nesypali ?havý popel z kotlů a kamen do kontejnerů! Rovně? upozorňuji na skutečnost, ?e zákon č.133/1985 Sb. o po?ární ochraně výslovně zakazuje jak fyzickým, tak právnickým osobám plo?né vypalování porostů, jedná se o přestupek, který je posti?itelný finanční sankcí!
01.04. 2009Dubnová zkou?ka funkčnosti a dálkového spou?tění sirény dnes proběhla bez závad.
20.03. 2009Odkaz na na?e stránky je ji? umístěn na webu HZS kraje Vysočina.
06.03. 2009Starosta na?í obce Ing. L. Regent dnes podepsal smlouvu s HZS kraje Vysočina o převzetí pěti kompletů lehkých zásahových oděvů Bushfire a pěti párů zásahových bot pro na?e hasiče. K převzetí výstroje dojde 8.4.2009. Přes v?echny výhrady (předev?ím vůči oděvům) jsme rádi, ?e si na jednotky JPO 5 vůbec někdo vzpomněl...Na serveru Po?áry.cz snadno najdete diskuzi o této v podstatě ryze politické kauze.
05.03. 2009Včerej?í pravidelná měsíční zkou?ka na?í sirény proběhla v naprostém pořádku.
27.02. 2009Technik spojové slu?by HZS ÚO ?ďár nad Sázavou v na?í hasičské zbrojnici dne 22.2. prověřil ná? ovladač sirény a konstatoval, ?e závada, díky ní? nám nebyla spu?těna siréna po předcházející dvě první středy v měsíci, není na na?em přijímači, nýbr? chybně navolenou adresou pro spu?tění tohoto druhu signálu na počítači krajského operačního a informačního střediska HZS v Jihlavě. Dle sdělení odpovědných osob by v?e mělo ji? být v pořádku.
18.02. 2009V sekci "Prevence a ochrana-prevence" je umístěn rozsáhlý a poučný článek o ochraně před blesky, s konkrétními radami a doporučeními.
15.02. 2009Vzhledem k mno?ícím se dotazům na vybavení objektů prostředky PO uvádím,?e v prostorách a zařízeních právnických osob a podnikajících fyzických osob,u nich? nebylo stanoveno mno?ství, druhy a způsob vybavení věcnými prostředky po?ární ochrany a po?árně bezpečnostními zařízeními (např. v projektové dokumentaci) si podnikatel postupem podle §2 vyhl. 246/2001Sb. sám stanoví jejich druh, počet a umístění.Tato zákonná norma bude na na?ich stránkách rovně? uvedena.
15.02. 2009Připravujeme do vydání dříve zmiňovanou vyhlá?ku 23/2008Sb, o technických podmínkách po?ární ochrany staveb. Po schválení nového Po?árního řádu obce jej zveřejníme také a to včetně stanovisek MV GŘ HZS k funkci ohla?oven po?árů, ze kterých jednoznačně vyplývá nutnost zachování ohla?oven po?árů a nemo?nost jejich nahrazení telefonní mobilitou občanů.
15.02. 2009Australská policie zadr?ela dvojici lidí kvůli podezření, ?e zalo?ili oheň, který si v uplynulých dnech na jihu země vy?ádal nejméně 181 obětí. Vy?etřovatelé se domnívají, ?e nejméně dva z více ne? tří desítek po?árů byly zalo?eny úmyslně.Jde o nejtragičtěj?í po?áry v australských dějinách. Zabily nejméně 181 lidí, úřady se v?ak obávají, ?e mrtvých mů?e být a? 300.V některých případech je obtí?né rozeznat, zda jde o pozůstatky jednoho nebo více lidí.
14.02. 2009V současné době je připravován do časopisu pro záchranáře, hasiče, policisty a krizové managery "Rescue Report" článek o přestavbě na?eho zásahového vozidla. Vyjít by měl v druhém čísle, přičem? časopis je dvouměsíčník. Článek by měl zahájit sérii o přestavbách vozidel CAS 25 ? 706 RTHP. Objednat časopis lze na e-adrese: predplatne@ikaria.cz, roční předplatné je 330,-Kč. Podobný článek je připraven pro zveřejnění na stránkách Po?áry.cz.
14.02. 2009V polovině tohoto měsíce vychází druhé leto?ní číslo měsíčníku 112 - odborného časopisu po?ární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva. Jeho úvod přiná?í bilanci činnosti HZS ČR v roce 2008 a jeho hlavní priority pro leto?ní rok. Vydavatelem časopisu 112 je MV-generální ředitelství HZS ČR.Časopis je distribuován pouze předplatitelům,roční předplatné je 300,- Kč a lze jej objednat na této e-adrese: 112@moraviapress.cz
14.02. 2009Odkaz na na?e stránky byl tento týden zveřejněn na stránkách SDH Nové Město na Moravě a během pří?tího týdne k tomu dojde i na serveru HZS kraje Vysočina v Jihlavě. Práce na na?ich stránkách se chýlí ke konci. Ná?emu webmasterovi Ondrovi Hanělovi v současnosti zbývá jen vlo?it články do sekce "Odborná příprava zásahové jednotky",která je ale zdaleka nejrozsáhlej?í ze v?ech sekcí. Bude zde i nový Po?ární řád obce Kuklík a článek o přestavbě na?í CAS.
14.02. 2009Stále velké mno?ství dotazů jak laické veřejnosti,tak odborníků z řad projektantů a osob odborně způsobilých míří na HZS krajů,jak postupovat u některých ustanovení vyhlá?ky č.23/2008 Sb.,o technických podmínkách po?ární ochrany staveb.Vyhlá?ku od jejího zrodu provází protichůdné názory různých odborníků,ale předev?ím mnohdy neuvá?ených a tendenčních článků a zpráv v různých médií.Poslední informací je, ?e Veřejný ochránce práv JUDr.Motejl podal návrh Ústavnímu soudu ČR na zru?ení této vyhlá?ky.
14.02. 2009Dnes v ranních hodinách zasahovala jednotka SDH Sně?né a HZS ?ďár n/S při nehodě osobního automobilu mezi obcí Kuklík a kři?ovatkou "U Sloupku", kde ve značně podnapilém stavu havaroval řidič z Nového Města na Moravě. Při nehodě nebyl zraněn.Jednotky provedly protipo?ární opatření a vyprostily havarované vozidlo. Jednotka SDH Kuklík byla v pohotovosti pro případ pomoci.
14.02. 2009HZS ČR eviduje za rok 2008 celkem 4 373 243 volání na tísňové linky 150 a 112 (průměrně zhruba 11 981 volání denně, tj. 499 volání za hodinu). Je to o 287 948 volání méně ne? v předchozím roce 2007. Na linku 112 lidé volali nejvíce v Moravskoslezském kraji, naopak nejméně volání na tuto tísňovou linku bylo zaznamenáno v kraji Vysočina. Největ?í prověrkou v historii pro?la linka 112 a vůbec celý systém odbavování tísňových hovorů v rámci HZS ČR v lednu roku 2007 během orkánu Kyrill.
14.02. 2009Obří po?ár Průmyslového paláce na pra?ském Výstavi?ti způsobil elektrický vařič v jednom z výstavních stánků.Oheň loni 16. října zcela zničil levé křídlo paláce.Po?ár vznikl v době, kdy se v prostorách paláce konal veletrh dentistických firem PragoDent 2008. Způsobil jej vařič v kuchyňce stánku jedné z vystavujících společností. Oheň zničil majetek za více ne? miliardu korun a byl největ?ím po?árem v Praze od roku 1989.
12.02. 2009Na zásahovém vozidle jsou obuty nové pneumatiky a nainstalovány zábleskové stroboskopy namísto rotačních elementů v rampě. Výstra?né osvětlení bylo doplněno zábleskovými vysokosvítícími páry diod jak vpředu, tak vzadu. Odstranili jsme nefunkční a zastaralou handsfree sadu MT Me45.
08.02. 2009CAS 25/3500M2R je vzhledem k vývoji počasí a ?patné sjízdnosti komunikací od tohoto nedělního večera opět na řetězech.
08.02. 2009Upozorňuji hasiče, ?e siréna bude spou?těna pouze při vyhlá?ení PO?ÁRNÍHO poplachu nebo v mimořádných případech v obci, jako např. rychlé povodně. Tím by měla být zdůrazněna naléhavost situace. Vyhlá?ení poplachu pro výjezd k ostatním událostem bude realizováno jako doposud,tedy SMS a ADMS. Systém zatím neumo?ňuje posílat ADMS více ne? 12 lidem.
08.02. 2009Při posledním výjezdu na spadlý strom ne?ly ADMS - tzv." plechové huby", pouze SMS. Tuto skutečnost jsem sdělil na KOIS HZS kraje Vysočina v Jihlavě, mělo by to být ji? opraveno.
08.02. 2009Siréna na hasičské zbrojnici první středu v únoru opět nehoukala. V přijímači dálkového spou?tění je chybně zadaná adresa pro celorepublikovou zkou?ku JSVV (jednotný systém včasného varování). Vyhlá?ení po?árního poplachu ale funguje bez závad. Chybu v přijímači ře?í technik spojové slu?by HZS ?ďár nad Sázavou.